Производството на дизелово гориво скочило с близо 30% за месец

Производството на дизелово гориво скочило с близо 30% за месец

Производството на дизелово гориво скочило с близо 30% за месец

Производството на  дизеловото гориво е нараснало с 29,3 на сто през януари 2023 г При енергийните продукти намаление на производството е регистрирано единствено при твърдите горива- със 7,2 на сто. Това съобщиха от  Националният статистически институт(НСИ). 

През първия месец на тази година спрямо предходния при доставките на енергийни продукти нарастване се наблюдава само  при електрическата енергия - с 3%, а най-голям  спад е отчетен при безоловния бензин - със 77,3 на сто. 

През януари 2023 г. спрямо декември 2022 г. нараства производството на: дизелово гориво - с 29,3 на сто до 318 000 т; пропан-бутанови смеси - с 16,7 на сто до 7000 т; безоловен бензин - с 5,8 на сто до 165 000 т; електрическа енергия - с 1,3 на сто до 4 440 ГВтч. Намалява производството на твърди горива - със 7,2 на сто до 3 046 000 т.

Производството на природен газ остава без изменение. 

Според данните на статистиката спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: пропан-бутанови смеси - със 75 на сто; дизелово гориво - с 23,3 на сто;· безоловен бензин - с 13 на сто.

Статистиката отчита още, че намалява производството на природен газ - с 50 на сто; на твърди горива - с 15,7 на сто и на електрическа енергия - с 14,1 на сто. 

През януари 2023 г. спрямо декември 2022 г. се увеличават доставките на електрическа енергия - с 3 на сто до 3 364 гигаватчаса(

Отчетено е намаление на доставките на: безоловен бензин - със 77,3 на сто до 10 000   т, поради удвоено количество на износа през януари; пропан-бутанови смеси - с 32,7 на сто до 37 000 т; твърди горива - с 10,1 на сто до 2 911 000 т; природен газ - със 7,1 на сто до 260 млн. куб. м; дизелово гориво - с 6,7 на сто до 222 000 т.

2023 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: дизелово гориво - с 23,3 на сто; пропан-бутанови смеси - с 15,6 на сто.

Намаляват доставките на: безоловен бензин - със 75,6 на сто; природен газ - с 32,8 на сто; твърди горива - с 20,7 на сто; електрическа енергия - с 5,8 на сто.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ