Бизнес БРОЙ /// Мениджър 08/23

Списание МЕНИДЖЪР Ви предлага 4 безсплатни статии от броя — 4 / 4

ДНК на фондовия пазар

Биотехнологични акции и тенденции

Автор:

Ивайло Чаушев

Снимки:

Getty Images

ДНК на фондовия пазар

Биотехнологични акции и тенденции

ДНК на фондовия пазар
quotes
Инвестирането винаги е било свързано с разпознаване на бъдещи тенденции, идентифициране на потенциални сектори за растеж и действие на основа на тези очаквания преди пазарът да ги реализира. През XXI век малко сектори показват толкова много потенциал, колкото биотехнологиите. Публичните компании в този сегмент предлагат инвестиционна възможност за онези, които търсят иновативни, ориентирани към бъдещето индустрии. Браншът е оценен на над 752,8 млрд. долара и обещава решения за глобални предизвикателства като лечение на болести, замърсяване на околната среда и недостига на храна. Към момента очакванията са за годишен темп на растеж (CAGR) на сектора от 11,3% между 2023 и 2028 г., което е в основата на инвеститорския интерес към него. Приложенията на биотехнологиите обхващат три основни направления: медицина, индустрия и селско стопанство, като основният фокус пада върху медицината. Успешните начинания на биотехнологичните компании могат да доведат до впечатляваща възвръщаемост. В момента се наблюдават няколко изключително интересни тенденции в сектора. Персонализирана медицина: С напредъка в генетичното секвениране (процесът на определяне на последователността на нуклеотидната база) пе...

Достигнахте максималния брой безплатни статии!

Ако желаете да продължите с четенето влезте в своя акаунт.

Ако нямате регистриран акаунт може да си направите на ZinZin.bg