Лидерство БРОЙ /// Мениджър 08/23

Списание МЕНИДЖЪР Ви предлага 4 безсплатни статии от броя — 2 / 4

Бизнес на високо ниво

Успехът е резултат от екипна работа и култура на сътрудничество

Автор:

Екип на

Бизнес на високо ниво

Успехът е резултат от екипна работа и култура на сътрудничество

Бизнес на високо ниво
Снимка: Shutterstock
quotes

За 16-а поредна година националният конкурс “Мениджър на годината” ще отличи постиженията на лидери и компании в България. Те са едни от основните мотиватори за добрата бизнес среда в страната. Методологията за оценка на кандидатите е разработена и се прилага от консултантската компания “Делойт България”.

Освен големият победител в престижния конкурс „Мениджър на годината 2023” на церемонията по награждаване на 2 ноември в Софийската опера и балет ще станат ясни и победителите в четирите допълнителни категории, добавени през 2022 г. - “Бизнес в първите 20 милиона”,,Най-добър нов бизнес“, Бизнес трансформация“ и ,,Екип на годината“. С тях конкурсът разширява своя обхват и дава възможност на повече и различни по размер компании да бъдат отличени с постиженията си. 

Представяме компаниите, които преминаха успешно през първия етап. Всички те отговарят на условията за допустимост и предоставиха изискуемите за участие документи. Тази година бяха подадени общо 88 кандидатури или 39% повече от миналата година.

Бизнес в първите 20 милиона

С тази категория обръщаме внимание на малкия и средния бизнес в странат с годишни приходи до 20 млн. лв. Оценяват се финансовите постижения за последните 3 години, устойчивостта и добрите управленски практики. Приети са кандидатури от компании, създадени преди 2018 г.

Общият брой на кандидатите в категорията е 22, като 11 от тях продължават надпреварата във втори етап – трима представители на сектор ИТ (27% от общия брой), по двама от сектор Търговия и Телекомуникации и по един кандидат от секторите Производство, Транспорт, Недвижими имоти и Аутсорсинг услуги. Общият размер на приходите на кандидатите в категорията за 2022 г. е 116.6 млн. лв., което е 27% увеличение спрямо 2021 г. или 91.9 млн. лв. През 2020 г. общите приходи са били в размер на 81.3 млн. лв., което основно се дължи на негативното влияние на Ковид пандемията. Средногодишният ръст на приходите през 2022 г. спрямо 2020 г. е 20%. Най-изявените сектори са: Търговия - 24% от общия размер на приходите през 2022 г., като маржът на печалбата варира в интервала 3 – 14%, следвани от сектор Телекомуникации (22%) с марж на печалбата между 5% и 20%, и ИТ (21%) с марж на печалбата между 11% и 23%.

Продължаващите напред

“Адрес Недвижими Имоти” АД

“Балдаран Спринг” АД

“Веломания” ЕООД

“Вестител БГ” АД

“Инаут Трейд” ООД

“Матракс” АД

“Мнемоника” АД

“Национални архиви корп” ЕООД

“Сиском Инженеринг” АД

Телерик Академия (,,Каталиста" ООД)

“Фрамар” ООД

Екип на годината

Бизнес успехът е резултат от екипна работа и култура на сътрудничество. В тази категория се оценяват комуникационните умения, целите и резултатите на екипа. Но и лидерството, психологическата сигурност, изграденото доверие, предлаганата подкрепа между членовете на екипа и взаимното обучение.

Това е най-популярната от новите категории. Тази година в нея взеха участие рекордните 34 компании, като 30 преминаха към втори етап. Дейностите им са ИТ, търговия, производство, застрахователна дейност, банки, медицински услуги, финансови услуги, проектиране и строителство, образование, телекомуникации, аутсорсинг услуги.

Целта е екипът на „Делойт България“ да бъде убеден защо точно те трябва да бъдат отличени. Набляга се на споделените цели, начините за постигането им, насърчаване на сътрудничеството в екипите, лидерството и изграждането на доверие. При оценката на кандидатите водещи са критериите: креативност, начин на представяне, екипност и цялостно послание.

 Продължаващите напред

“Аксенчър България” ЕООД

“Аксес Файнанс” АД

“Ардес Информационни технологии” ЕООД

Българската перла консорциум

“Дентсу България” ООД

“Диджитал Лайтс” ЕООД

“Евклипс Енержи” ООД

“Изи Асет Мениджмънт” АД

“Ирис Партнърс РE” ООД

“Лулис Мел - България” ЕАД

“МДЦ Дентапрайм” ЕАД

“Мерк Шарп и Доум България” ЕООД

Нова Броудкастинг Груп

“Обединена Българска Банка” АД

“Сиском Инженеринг” АД

“Софтуерен Университет” ЕООД

Телерик Академия (,,Каталиста" ООД)

УниКредит Булбанк

“ФААК България” ЕАД

Филип Морис България

“Чиполино” ЕООД

BLD Homes

Cargill Bulgaria

DIGITALL

Dreamix

JTI България

Kaufland България

pCloud

Pontica Solutions

Schwarz IT България

Най-добър нов бизнес

Успешно започналите бизнес през последните 5 години предприемачи вече имат възможност да представят компанията си в конкурса. Оценяват се приходи, ръст, оперативна печалба и марж, възвръщаемост на вложения капитал и ръст на приходите на служител. В оценката се прилага бенчмаркинг спрямо два основни конкурента на кандидатстващите компании. Приети са кандидатури на компании, регистрирани не по-рано от 2018 г.

Кандидатите, които подадоха документи в категорията „Най-добър нов бизнес“, са 9, като 8 от тях продължават напред. Профилът им включва представители основно на IT индустрията (43% от всички кандидати), мобилност (29%), недвижими имоти и сферата на небанковото кредитиране.

Общият обем на продажбите на компаниите за 2022 г. са в размер на 15 млн. лв., което е 77% годишен ръст спрямо 2021 г. и 73% средногодишен ръст спрямо 2020 г. Голяма част от кандидатите реализират ръст и в маржа на печалбата, като най-чувствително това се забелязва в сектора Мобилност.

Общият размер на приходите на кандидатите през 2021 г. е 8,4 млн. лв. спрямо 5 млн. лв. през 2020 г. Ръстът в приходите им през 2022 г. спрямо предходните години основно се дължи на ръст в сектора Мобилност. Размерът на приходите на компаниите, опериращи в сектора на мобилността през 2022 г., е 70% от общия размер на приходите на всички кандидати в категорията през 2022.

Продължаващите напред

“Бии Смарт Текнолоджис” АД

“Диджитал Лайтс” ЕООД

“Елдрайв Чарджинг” ЕАД

“Ирис Партнърс РE” ООД

“Омнио” ООД

“Пауър Партнер Солюшънс” ЕООД

“София ту гоу” ООД

“ЮтеКредит България” ЕООД

Бизнес трансформация

Категорията дава възможност да се представи завършен проект, довел до ускоряване на бизнеса. Нов бизнес модел, операционни трансформации, подобряване и дигитализация на процеси, зелени инвестиции в устойчиво развитие и други. Ще бъде отличена най-успешната бизнес трансформация, която се е случила през календарните 2021 и 2022 г. и към настоящия момент е приключила.

Това е втората по популярност категория тази година. 23 компании заявиха участие, като проектите им са от различен характер: дигитализация, автоматизация и оптимизация на процеси, инвестиции за намаляване на въглеродния отпечатък на компаниите, придобивания на нови бизнеси, внедряване на брандове, въвеждане на нови продукти и услуги, оптимизация на услуги и др.

За оценката в тази категория са важни значението на трансформацията за организацията, предизвикателствата и постигнатите KPIs, както и комплексността на трансформацията.

Продължаващите напред

“Аванс Трейд” ООД

“Адастра България” ЕООД

Акспо България

“Българска агенция за експортно застраховане” EАД

Българската перла консорциум

“Вестител БГ” АД

“ДЗИ Общо Застраховане” ЕАД

“Инвестбанк” АД

Кауфланд България

“Кеос София” ЕАД

“Лулис Мел - България” ЕАД

“МагнаФарм България” ЕАД

“Матракс” АД

“МДЦ Дентапрайм” ЕАД

МЕТРО България

“Обединена Българска Банка" АД

“Орбико България” ЕООД

“С и Д Комерсиал” ООД

“Солвей Соди” АД

ТПК Михалково

Dreamix

Proxiad SEE

tbi

 Миналата година за първи път бяха излъчени най-добрите компании в тези категории. “Ампеко” ЕООД беше определен за ,,Най-добър нов бизнес“; “Агроланд България” АД взе наградата за ,,Бизнес в първите 20 милиона“; “Фадата” ЕООД за ,,Бизнес трансформация“, а “Сименс” ЕООД за ,,Екип на годината“.

На пресконференция, която ще се проведе на 28 септември в БТА, ще се обявят финалистите в основната категория „Мениджър на годината“ и допълнителните категории.