Life & Art БРОЙ /// Мениджър 08/23

Списание МЕНИДЖЪР Ви предлага 4 безсплатни статии от броя — 4 / 4

Ленд арт

Изкуството, което се обръща към природата

Автор:

Мария Попова

Снимки:

Личен архив

Ленд арт

Изкуството, което се обръща към природата

Ленд арт
quotes
Ленд артът е течение в съвременното изкуство, при което художниците създават произведенията си изцяло от природни материали (камъни, чакъл, пясък, клони, листа, вода и пр.) или ги вписват в природната среда. Повечето от творбите се реализират в открити и отдалечени райони и се представят пред публиката единствено чрез фотографии или видеофилми. Идеята, че изкуството трябва да излезе от градската среда и да потърси ново и адекватно общуване с природата, не е нова. Тя може да се наблюдава през всичките години на развитие на импресионизма и постимпресионизма, които въздействат върху зрителите именно чрез пресъздаването на красиви и колоритни природни пейзажи – поля с цветя, водни повърхности, гори, планини. Ленд артът надгражда този пиетет към естествената среда с желанието си непосредствено да се интервенира в нея. През 1954 г. Хърбърт Байер изгражда своето произведение Earth Mound в Аспен, Колорадо, като смесва неподправеността на конусовидния кратер, чиито стени са покрити с трева, и противоречивостта на разположената в центъра му каменна колона. Възниква през 60-те и 70-те години на ХХ век като продължение на зараждащото се екологично движение, част от стремежа на различни природозащи...

Достигнахте максималния брой безплатни статии!

Ако желаете да продължите с четенето влезте в своя акаунт.

Ако нямате регистриран акаунт може да си направите на ZinZin.bg