Предприемач БРОЙ /// Мениджър 08/23

Списание МЕНИДЖЪР Ви предлага 4 безсплатни статии от броя — 4 / 4

Медицина в ново измерение

Приложение за смесена реалност трансформира ортопедичната хирургия

Автор:

Николета Илиева

Снимки:

Личен архив

Медицина в ново измерение

Приложение за смесена реалност трансформира ортопедичната хирургия

Медицина в ново измерение
quotes

Дигитализацията, включително VR технологиите, и персонализираната медицина са двете ключови тенденции, променящи лицето на съвременната здравна грижа. С развитието на технологиите и информационните системи, медицинската индустрия става все по-цифрова и свързана, а VR технологиите предоставят уникални възможности за сложни хирургични процедури, възстановяване и обучение. Все повече медицински институции и практики въвеждат тези иновации, което обещава по-добро бъдеще за здравеопазването.

Около 20% от всички ортопедични операции водят до оплаквания, често се стига дори до ревизии на хирургичните интервенции. За да се увеличи точността, операциите се извършват чрез физически устройства, например 3D принтирани водачи, които трябва да бъдат планирани предварително и са скъпи. Изображенията от сканиране, т.е. скенер или ЯМР, могат да бъдат моделирани в 3D, но няма лесен начин за достъп до тях по време на операция. Целта на „Холома“ е да реши тези проблеми по елегантен начин.

Николай Колев, съосновател на "Холома"

Повече за нея ни разказва Николай Колев, съосновател на компанията. „Позволяваме на хирурзите да прехвърлят предоперативни планове директно на операционната маса, а също и да улесняват извършването на сложни хирургични интервенции. Разчитаме на наличието 3D предоперативен план и гарантираме правилното му изпълнение интраоперативно чрез проследяване на траекторията на инструментите, ползвани в костната хирургия. Такъв тип планове се изработват в медицински CAD системи. След като този план е готов, той може да бъде качен на Microsoft HoloLens 2 устройство (интелигенти очила за добавена реалност) и „Холома“ да бъде стартирана“, обяснява Колев. Като първа стъпка приложението наслагва 3D холограмите прецизно върху пациента на операционната маса. В последствие приложението осигурява холографска навигация на всяка стъпка от операцията, като показва в реално време отклонението между текущата позиция на инструмента спрямо планираните.

Приложението разполага с мултиплеър модул и това позволява на всички хирурзи и асистенти в операционната зала да виждат едни и същи холограми на едно и също място в пространството. Друг модул – Compliance, записва цялата процедура, така видеозаписът е допълнен с точните траектории и отклонения на всички инструменти, използвани по време на операцията.

Основната иновация е подобрение в точността на хирурзите при извършване на ортопедични и травматологични операции. Компанията е създала алгоритъм, работещ върху HoloLens, който постига точност под 1,5 мм и 0,5°. Проследява до десет маркера с големина 4,5 см на всеки 25 мсЗа сравнение стандартният алгоритъм е неколкократно по-бавен и има нужда от много по-големи маркери, което го прави неприложим за медицински нужди.

Решения за реални проблеми

„Идеята за създаване на подобна компания идва от реални проблеми, с които хирурзите и техните пациенти се сблъскват всеки ден“, отбелязва Колев. Оттук нататък основните технологични предизвикателства пред компанията са създаването и оптимизирането на алгоритъм за проследяване на маркери с нужната точност и бързо действие, с ограниченията на hardware-a; с имплементирането на мултиплеър система, позволяваща много хирурзи и техните асистенти да работят заедно; работата с hardware, който не е типичният компютър или сървър. „От голяма помощ ни е, че от няколко месеца поддържаме връзка с екипа, разработил по HoloLens от Microsoft“, добавя Колев.

Екипът, който разработва „Холома“, не е голям. Той се състои от софтуерни инженери с напреднали познания по математика и холография, както и с опит в предоставянето на решения за болничната и хирургическата индустрия. „От медицинска гледна точка сме развили мрежа от хирурзи, фокусирани върху това да се уверят, че решението е използваемо и се придържа към медицинските стандарти. От тях получава обратна връзка за нови модули, които те смятат, че трябва да добавим, както и подобрения по вече съществуващи функционалности“, посочва Колев. Продуктът вече е използван като viewer (модул за 3D визуализация на хирургически планове) в реални операции. Модулите за регистрация и навигация са ползвани за обучение на студенти по медицина. Те се валидират от университетски болници в Европа. „Планираме да започнем процес по сертификация до края на тази година, което ще ни позволи всички функционалности на „Холома“ да се ползват интраоперативно“, казва Колев.

Основните клиенти на „Холома“ са иновативни болници с отделения по травматология и ортопедия; хирурзи, които се интересуват от иновации и използват най-модерните технологии; университети, които се занимават с образование и обучение на студенти по медицина; производители на медицински изделия и апаратура за костна и ставна хирургия, както и застрахователни компании за постигане на съответствие в хирургичните процедури.

„В момента продуктът се валидира от университети в Нидерландия, Швейцария, Германия и Англия. Таргетираме целия световен пазар, като основният ни фокус са Европа и САЩ. В България също има интерес. Партнираме си с няколко болници в София, Русе и Плевен.“ Колев разказва още, че съществуват и други работни групи, които се опитват да създадат холографска интраоперативна навигация, но не се доближават до тяхната точност и са много далече от целта. „Нашата визия е да се превърнем в световна холографска платформа за хирурзи, подпомагайки всеки хирург да бъде по-добре информиран по време на операцията и да я изпълни безопасно“, казва експертът.

Достъпът до инвестиции

До този момент продуктът е финансиран изцяло от съоснователите на компанията. Дружеството не е използвало външни инвестиции, но планира набирането на такива за сертификационния процес.

Компанията продължава да се издържа от вътрешни инвестиции, но планира приходи от началото на 2024 г. Те трябва да дойдат от продажба на лицензи на медицински университети, а впоследствие, след като сертификацията е приключила, нейни клиенти да станат болници, ортопедични и травматологични хирурзи.

Големите неща са възможни и у нас

България има сравнително малък пазар, но тя отговаря на няколко критерия за здрава стартъп екосистема, като силна цифрова инфраструктура, разнообразни програми за подкрепа и не на последно място висококвалифицирани технически специалисти. Всяка стартираща фирма има много предизвикателства, независимо от това къде се намира. „В България има много таланти, но може да бъде трудно да ги намерите и да ги задържите. Може да има известни проблеми и с финансирането. Въпреки това България е дом на много успешни стартъпи, които показват, че е възможно да се постигнат големи неща и у нас.“

В последните години интересът към персонализираната медицина в сферата на ортопедията расте. В бъдеще подобен тип холографски подход би изместил физическите навигационни системи поради своята практичност и лесното използване, без да жертваме точността. Медицинските роботи също намират своето място в хирургията и тази тенденция ще продължи. Холографската навигация не се конкурира с медицинските роботи, а напротив – те заемат различни ниши за различни видове лечение и болнични заведения. Също така изкуственият интелект ще се наложи все повече за улесняване работата на лечебния персонал и автоматизиране на част от неговата дейност.