Над 21% от българите под прага на бедността

Над 21% от българите под прага на бедността

Тревожни данни за бедността и социалното включване на българите изнесе днес Националният статистически институт (НСИ). Линията на бедност за 2011 г. е била 279,67 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер, под прага на бедността тогава са били 1,559 млн. българи или 21,2% от населението на страната.

В сравнение с предходната година, размерът на линията на бедност намалява с 1,5%, а относителният дял на бедното население се свива с един процентен пункт.

Данните за 2011 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 21,2 до 25,9%, или с 4,7 процентни пункта. Съответно, при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери, равнището на бедност нараства до 41,8%, или с 20,6 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица (48,5%), като рискът от бедност при безработните мъже е с 4,5 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.

През 2011 г. делът на бедните сред заетите лица намалява спрямо предходната година с 0,8 процентни пункта до 7,4%, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е приблизително четири пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 0.6 процентни пункта по-нисък от този при мъжете.

Материални лишения на домакинствата

Данните показват, че най-голям брой домакинства изпитват ограничения по отношение на почивката извън дома (74%) и възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (68,6%). Успоредно с това само 4,1% от българите не могат да си позволят телефон, вкл. Мобилен, 1,5% - цветен телевизор, 9,1% - автоматична пералня, а 51,8% от домакинствата твърдят, че не могат да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден. Една трета от домакинствата изпитват затруднения при плащането навреме на разходи, свързани с жилището, а 46,5% от домакинствата се ограничават при отоплението на жилището си.

През 2011 г. 44,1% от населението живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя) и нараства спрямо предходната година с 0,5 процентни пункта.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ