Най-важното

quotes
,,Пазарите могат да останат нерационални много по-дълго време, отколкото вие платежоспособен", казва известният инвеститор Джим Роджърс.

Има ли рациум в пазарите на този етап и какви сигнали да търсим? В този брой се фокусираме върху ключовите аспекти на капиталовите пазари, които формират и подсказват състоянието на бизнес средата и съдбата на глобалната икономика. Привлякохме част от най-добрите експерти в тази област, за да дадем отговор на въпросите – дали високите лихви са тук, за да останат за дълъг период от време, колко инатлива е инфлацията и учат ли се от грешките си централните банкери. Ще анализираме най-съществените тенденции във финансовите показатели на компаниите, както и сигналите, които идват от облигационния пазар.

 На този фон от ключово значение са съобразяването с потенциалните рискове и очертаването на ясни политики в бюджета на България за 2024 г. Проследили сме и новите нюанси в енергийната карта на България, които могат да имат съществено значение за фиска.

Комплексната ситуация на икономическия терен, съчетана с рисковете, които идват от военните конфликти и напрежения в различни части на света, както и острото вътрешнополитическо противопоставяне в страната, ни изисква силно политическо и бизнес лидерство.

В този контекст отличаването на вдъхновяващи мениджъри, които превръщат заплахите във възможности, в престижния конкурс ,,Мениджър на годината” става още по-значимо.

Приятно четене!

Таня Кръстева, главен редактор на списание „Мениджър“