Най-важното

quotes
Инфраструктура, архитектура и качество на живот – търсете специалното издание „Строителство и инвестиции“ на списание ,,Мениджър“

От парадоксите на горещия имотен пазар до трансграничната свързаност като базова необходимост за растеж и просперитет – тазгодишното специално издание Строителство и инвестиции/2024 на списание ,,Мениджър“ представя широкомащабен анализ на световните тенденции и процесите, които определят бизнеса, развитието и качеството ни на живот.

Ще научите кои са пътните артерии, които ще ни направят част от новите европейски транспортни коридори по оста Север-Юг, какви са възможностите България да се превърне в логистичен хъб и как конкуренцията и контролът водят до европейски стандарти.

Какво се случва с цените и достъпността на жилищата у нас и как в имотния пазар се намесва нов фактор - климатичните промени? Защо се задушаваме в градовете и какви са възможните решения за многобройните проблеми в градското планиране и строително-инвестиционния процес? Предлагаме отговорите на водещи експерти. Изследваме и световния опит - какви са офисите на бъдещето и по какъв начин ще „говорят“ интелигентните сгради.

Архитектурата и дизайнът са отражение на обществото и неговите ценности. В това издание разглеждаме възможностите за устойчива и естетична промяна на заобикалящата ни среда. Запознаваме ви с проекти, които предизвикват въображението и трансформират успешно провали от миналото - например как един силно замърсен град може да се превърне в зелен оазис, какви са ползите от т.нар. ,,град от данни" и как дигиталните технологии могат да подобрят живота ни.

„Строителство и инвестиции/2024“ е разговор за бъдещето, в което инфраструктурата е модерна, сградите са устойчиви, дизайнът е вълнуващ, а качеството на живот е приоритет. Не го пропускайте!

Приятно четене,

Елисавета Якимова, зам. главен редактор на списание ,,Мениджър“

Търсете „Строителство и инвестиции“ в:

M Events