Декларация

Декларация

за съгласие за абонамент, получаване на маркетингови имейли, бюлетини, промоции, рекламни материали и/или информация за продуктите на Мит Прес ООД („Дружеството“).

  • С настоящото изразявам своето изрично съгласието за събирането, съхраняването и обработката на личните ми данни (име, фамилия, имейл адрес) за целите на обработката за получаване на достъп до списанието на Мит Прес ООД.

  • Декларирам, че съгласието ми е предоставено свободно, конкретно, информирано и недвусмислено по смисъла на чл. 4, т. 11 от Регламента, на Мит Прес ООД в качеството му на администратор на лични данни с правото да съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за целите посочени тук.

  • Съгласен съм редовно да получавам информация от Мит Прес ООД за продукти и услуги, новини и статии, бюлетини, промоции, рекламни материали, както и покани за участие в събития или конференции по електронна поща:

  • Информиран съм, че:

 

- имам право да поискам от Мит Прес ООД да ме уведоми за личните ми данни, които обработва (право на достъп) като отправя запитване до Мит Прес ООД;

- имам право да поискам личните ми данни да бъдат коригирани (право на коригиране) или изтрити (право да бъдеш забравен) по всяко време частично или изцяло (напр. ограничено до използването на моя имейл адрес), като уведомя Мит Прес ООД по поща на адрес Мит Прес ООД, 1000 София, ул. Сердика 13, ет. 3 или по електронна поща на abonament@manager.bg;

- имам право да искам ограничаване на обработването на личните данни и право на възражение срещу обработването по реда и при условията, предвидени в действащите нормативни актове.

- имам право да подам жалба до Комисия за защита на личните данни, ако смятам, че правата ми във връзка с личните ми данни са били нарушени (повече информация е поместена на сайта на Комисията: https://www.cpdp.bg/).

  • Информиран съм, че оттеглянето на съгласието не влияе на законността на обработването на личните ми данни, извършвано до момента на оттегляне на съгласието.

  • Информиран съм, че при оттегляне на съгласието си достъпът ми до списанието ще бъде прекратен.

 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ