България

Политика

|

Общество

|

Проверка на морала преди всяко назначение на магистрати

Проверка на морала преди всяко назначение на магистрати

Нравствените качества на магистратите да бъдат проверявани при всеки конкурс, в който те участват. Не е ясно по какви точно критерии ще се извършват тези проверки, но е записано в проекта за промени в Закона за съдебната власт, който ще гледа кабинетът днес на първото си заседание след лятната ваканция.

С новите текстове в закона, се въвеждат нови правила при атестирането и конкурсите за съдии, прокурори и следователи. Самото атестиране ще се провежда от комисии в два случая: при придобиване на несменяема длъжност и периодично - на всеки три години.

Процедурата за проверка на нравствените качества ще се прилага при провеждането на всички конкурси по този закон за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване, за кариерно израстване и за назначаване на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Промените ще гарантират по-обективно, пълно и точно оценяване на професионалното развитие на магистрата за определен период от време, смятат министрите.

 С други текстове се добавят и променят правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС). Предвижда се например съветът ежегодно да анализира и отчита степента на натовареност на органите на съдебната власт. Според резултатите ВСС ще има право да определя броя на съдиите, прокурорите и следователите по съдилища, прокуратури и следствени органи, както и на съдебните служители. Ще може да съкращава незаети щатове и да разкрива нови длъжности, да закрива и да създава съдилища, да променя съдебните райони и седалищата на съдилищата.

Ако член на Висшия съдебен съвет е пряко или косвено заинтересован от някое решение, той няма да има право да участва в гласуването.

 

 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ