Службата за борба с прането на пари: В България е постигнат напредък, но не достатъчен

Службата за борба с прането на пари: В България е постигнат напредък, но не достатъчен

Службата за борба с прането на пари: В България е постигнат напредък, но не достатъчен

Службата за борба с прането на пари към на Съвета на Европа (MONEYVAL) призовава България да подобри използването на финансово разузнаване, разследване и съдебно преследване, режим на конфискации и други мерки за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

В доклад, публикуван днес, органът дава оценка за нивото на съответствие на страната с препоръките от Специалната група за финансови действия ( FATF ), която посети страната през септември 2021 г. и едновременно с това призовава българските власти да подобрят регулаторната рамка и да засилят практическото прилагане на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

MONEYVAL счита, че България е постигнала умерена ефективност на оценката на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и вътрешна координация, разследване и наказателно преследване на тези престъпления. Според авторите на доклада страната ни е наложила целенасочени санкции, свързани с финансирането на тероризма финансовите институции и нефинансови професии (счетоводители, адвокати, нотариуси, тръстове и доставчици на фирмени услуги, казина и агенти по недвижими имоти), и е действала ефективно по линия на международно сътрудничество.

Критиките са свързани с използването на финансово разузнаване, разследване и съдебно преследване на изпирането на пари, конфискацията на облаги от престъпление или имущество на еквивалентна стойност, целеви финансови санкции, свързани с финансиране на разпространението и предотвратяване на злоупотреба с юридически лица и договорености.

Като цяло Службата за борба с прането на пари поздравява България за националната оценка на риска и отбелязва, че като цяло страната има „разумно разбиране за основните рискове от изпиране на пари, докато разбирането за рисковете от финансиране на тероризма е ограничено”.  Все пак липсата на изчерпателна статистика ограничава разбирането на властите и техните способности да реагират на тях. „Предизвикателства съществуват и във връзка с междуведомственото сътрудничество между правоприлагащите органи, което е особено затруднено от липсата на необходимите технически инструменти”, се посочва в доклада. Там е отбелязано също, че броят на разследванията, съдебните преследвания и присъдите за изпиране на пари, както и тежестта на наказателните санкции като цяло е нисък и не е съизмерим с идентифицираните рискове от изпиране на пари.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ