Доц. д-р Лена Русенова става член на Управителния съвет на БНБ

Доц. д-р Лена Русенова става член на Управителния съвет на БНБ

Президентът Росен Плевнелиев обяви своята номинация за член на Управителния съвет на Българска народна банка. Държавният глава ще назначи на позицията доц. д-р Лена Русенова, съобщиха от пресцентъра на президентството.

За номинацията на Лена Русенова за член на Управителния съвет на БНБ е уведомен управителят на централната банка Иван Искров. Шестгодишният мандат на новия член на Управителния съвет на БНБ ще започне на 12 юни 2014 година.

Мотивите на държавния глава да номиниран доц. д-р Лена Русенова за член на Управителния съвет на БНБ са нейната професионална квалификация и богат управленски опит, придобити на отговорни постове в национални и международни финансови институции в ключови моменти от най-новата история на страната.

„Нейните професионални качества и опит са гаранция за ценна експертиза, необходима при вземането на решения при транспонирането на най-новите директиви на Европейския съюз в областта на банковия сектор и хармонизирането на политиката на страната с политиката на Съюза относно регулирането на финансовите пазари”, посочва Плевнелиев.

Лена Минкова Русенова е дългогодишен преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство. От 1991 г. преподава дисциплините „Парична теория и парична политика“, „Европейска парична и финансова интеграция и „Европейски икономически и паричен съюз“ в специалност "Финанси" и "Международни икономически отношения" в УНСС.

Ръководи и участва в редица изследователски проекти. Била е член на Специализирания научен съвет по Финанси, счетоводство и контрол при ВАК и заместник-ректор във Висшето училище по застраховане и финанси в София.

През 1996-1997 г. Лена Русенова е главен икономист и член на Управителния съвет на Българска народна банка. Участва в изработването и провеждането на паричната политика на БНБ, както и в преговорите с МВФ, Световната банка и три български правителства по време на финансовата криза в същия период. Работи върху изготвянето на новия Закон за БНБ (1997 г.) и въвеждането на Паричния съвет в България.

През 1998 г. и 1999 г. отговаря за изследванията и дейността на Мисията на Световна банка в България в областта на макроикономическата и финансова политики.

От 2000 г. до 2005 г. е главен икономист към Европейския институт в София.

 От 2006 г. до 2012 г. Русенова е главен икономист и програмен директор в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

От 2007 до 2012 г. е член на Икономическия и социален съвет, а от 2008 г. е член на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел. Като член на Бюрото на секция “Европейски икономически и монетарен съюз” и член на секция “Единен пазар“, Русенова участва в изготвянето на становищата на Комитета по проблемите на новите финансови регулации, съвременната финансова криза, Банковия съюз, Единния надзорен механизъм, Единния механизъм за преобразуване на банки, Европейския икономически и паричен съюз и други.

Докладчик е на становища върху предложенията на Европейската комисия относно Фондовете за преобразуване на проблемни банки, Европейската рамка за управление на кризи във финансовия сектор, Директивата за възстановяване и преструктуриране на банки. До декември 2013 г. е председател на Управителния съвет на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” в София.

Председател е на Настоятелството на Института за икономическа политика.

Лена Русенова е магистър по икономика от Московски държавен университет “Ломоносов” в Русия, доктор по икономика с докторска дисертация върху монетаристката концепция за инфлацията и антиинфлационната политика. Специализира в Университета “Джордж Мейсън” в САЩ със стипендия „Фулбрайт“. Има специализации в Stanford University, Wharton Business School, University of Pennsylvania, Английската банка, МВФ и Световната банка по проблемите на паричната политика, финансовото управление на търговските банки, международните инвестиции, реформите във финансовия сектор, новите методи и политики в областта на макроикономическото управление и икономическия растеж и други. Владее английски и руски език.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ