Електроцентрали на водород заложени в енергийната ни стратегия до 2030 г.

Електроцентрали на водород заложени в енергийната ни стратегия до 2030 г.

Електроцентрали на водород заложени в енергийната ни стратегия до 2030 г.

Изграждане на електроцентрали за водород от типа (Power to X), както и на нови 2 000 MW ядрени мощности са включени в енергийната стратегия на България до 2030 г. Приоритетът е записан в проекта на детайлизирана стратегия по Приоритет 4 "Кръгова и нисковъглеродна икономика" на Националната програма за развитие "България 2030", който е публикуван в Портала за обществени консултации. „Новата мощност заедно с експлоатацията на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, ще допринесе за енергийната сигурност на страната и региона“, се казва в документа, предаде БТА.

Основната цел на приоритета ще е повишаването на ресурсната - и в частност енергийната - производителност, при следване на принципите на кръговата икономика и стимулиране внедряването на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни технологии.

За реализиране целите за повишаване на междусистемната свързаност и развитие на конкурентен електроенергиен пазар, и интегрирането му към общия европейски енергиен пазар, стратегията предвижда да бъде изграден нов въздушен междусистемен електропровод между България и Гърция; междусистемна електрическа линия между България и Румъния, включваща изграждане на нов електропровод 400 kV между п/ст "Добруджа" и п/ст "Бургас"; изграждането на нов двоен междусистемен електропровод 400 kV между България и Сърбия; хидро-помпено акумулиращ проект в България - Яденица.

Мнения по проекта се събират до 25 август тази година.

В проекта е записано още, че ще се анализира необходимостта от въвеждането в експлоатация на заместващи мощности на природен газ, възможностите за това и необходимите мерки за стимулиране на такива инвестиции.

Ще се отчетат обстоятелствата и перспективите за работа на топлоелектрическите централи, използващи въглища. Въвеждането в експлоатация на заместващи мощности на природен газ може да се окаже от изключително значение не само за покриване на максималните товари в системата, а и за осигуряване на базовото потребление. Въвеждането в експлоатация на мощности за производството на електрическа енергия от природен газ, използващи газови турбини с висока маневреност, осигурява допълнителни възможности за балансиране на електроенергийната система.

Предвижда се да бъдат въведени мерки, свързани с развитието на енергийната инфраструктура, подкрепа за интегрирането в електроенергийните мрежи на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, както и от по-широкото използване на интелигентни системи за съхранение на енергия. Ще бъдат осъществени мерки за подобряване на устойчивостта на регионалните и националните енергийни системи и за повишаването на мрежовата информационна сигурност на енергийната система на страната, е записано още в проекта. Реализирането на такива мерки ще доведе до по-пълното използване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, благодарение на нейното по-лесно интегриране в електроенергийната система. За постигането на целта от най-малко 15% междусистемна електроенергийна свързаност ще бъдат реализирани проекти от общ интерес и допълнителни инициативи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ