По 90 000 евро на ден плаща строителят на интерконектора Гърция-България от 1 януари

По 90 000 евро на ден плаща строителят на интерконектора Гърция-България от 1 януари

Неустойки за забавяне от по 90 000 евро на ден се начисляват на строителя на интерконектора Гърция-България (IGB) - гръцката "Джей енд Пи АВАКС" (J&P AVAX S.A.) Претенциите от страна на гръцката компания за удължаване срока на договора след 31 декември 2021 г. са били намерени за неоснователни и членовете на Съвета на проектната компания "Ай Си Джи Би" (ICGB) единодушно са заявили, че са налични основания за активиране на договорната клауза за налагане на санкции. По договор те са 90 000 евро на ден и се начисляват, считано от 1 януари 2022 година.

Това посочи в интервю за БТА Теодора Георгиева, изпълнителен директор на проектната компания "Ай Си Джи Би", която отговаря за реализацията на междусистемната газова връзка Гърция-България.

Тя допълва, че към момента голяма част от дейностите по договора за строителство, доставка и проектиране са изпълнени.

"Готови са хидротестовете на гръцка територия и инфраструктурата вече се тества и по трасето на българска територия. Всички тръби са положени в траншеята и в рамките на февруари цялото трасе следва да е зарито, сред което цялата тази площ ще бъде рекултивирана, за да намалим максимално екологичното влияние от строителните дейности. Освен линейната част, АВАКС има ангажимент и за изграждането на няколко наземни съоръжения - две газоизмервателни станции при Стара Загора и Комотини и един диспечерски център край Хасково. Работата по тяхното изпълнение напредва, имаме положително развитие и при крановите възли, където досега имаше сериозно забавяне. На всяко ниво се полагат усилия срокът за влизане в търговска експлоатация да бъде спазен", посочи Георгиева. 

Изпълнителен директор на проектната компания ICGB изтъква, че на всяко ниво се полагат усилия срокът за влизане в търговска експлоатация да бъде спазен (1 юли 2022 г. - бел. ред.).

"Наясно сме с огромното значение на този проект не само от пазарна гледна точка, но и като елемент на националната сигурност, така че правим всичко възможно да оптимизираме и дейностите на терен, и административните и регулаторни процедури, които трябва да се случат, за да няма изместване на срока за търговска експлоатация въпреки забавянето на фирмата строител. На политическо ниво срещаме сериозна заявка за съдействие в посока на тази оптимизация, така че разчитаме и на институционална подкрепа за постигане на тази цел, особено що се отнася до административните процедури. Относно строителството, с АВАКС се провеждат ежеседмични срещи, за да се следи напредъка на работата им отблизо. Смятам, че всички ангажирани страни са наясно с важността на IGB - работим в една посока и проектът ще бъде завършен успешно", добави тя. 

 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ