Младите хора са свежата кръв на бизнеса

Младите хора са свежата кръв на бизнеса

Владислав Шиндов, управляващ директор на "Андреа Дизайн" - компания, специализирана в създаването, оформлението и производството на визуална комуникация. С производствена площ от над 8000 кв.м. и с над 100 служители компанията създава комуникационни решения от широк спектър на метериали: текстил, метал, видове пластмаси и дърво. "Андреа Дизайн" е един от първите партньори на местно ниво в паневропейската бизнес инициатива "Алианс за младежта".

- Вие участвате в "Алианс за младежта" от самото учредяване на инициативата. Каква е вашата преценка три години по-късно, постига ли целите си тази кампания?

- Действително, Андреа дизайн се присъедини към алианса още при създаването му и беше един от първите партньори на Нестле България, които се включиха в инициативата в подкрепа на младежката заетост. Ние сме местна компания от средния бизнес, базирана в Пловдив и смятаме, че проблемите, които стоят както пред бизнеса, търсещ работна ръка, така и пред младите хора, търсещи професионална реализация са още по-видни извън рамките на столицата. "Алинас за младежта" сложи началото за едно обединено изразяване на един наболял проблем за бизнеса, но и за бъдещето на обществото и от тази гледна точка вярвам, че е постигнал целта си. Но също така вярвам, че тези усилия не трябва да спират и компаниите членки да продължават все така обединени да работят в посока даване работни възможности на младежите, както и все повече нови фирми да се присъединят към нас.  

- Виждате ли измерими, полезни резултати за вашия бизнес от тази инициатива?

- Ние в "Андреа Дизайн" вярваме, че младите хора са много ценни за бизнеса, те са свежата му кръв и иновативния му двигател. За периода от 2014-2016 г., когато бе създаден "Алианс за младежта" над 30 млади хора бяха назначени на работа при нас или имаха възможност за стаж.

- Кои са големите предизвикателства пред реализирането на тази кампания, особено в регионален мащаб?

- Видими са общите проблеми като изтичане на квалифицирана работна ръка към столицата или извън рамките на страната, което поставя пред нас предизивикателство както да следваме оперативните си задачи на ежедневно ниво, така и в предаването на опит към по младите колеги. От друга страна, както знаете, Пловдив се развива много добре като икономическа зона в последните няколко години, което вярвам, ще помогне за обръщане посоката на проблемите с работната ръка и вниманието и професионалното образование, което бизнеса трябва да даде на младите хора, ако иска да подсигури бъдещето си.

Нина Павлова

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ