Светът има нужда от нов социален договор

Светът има нужда от нов социален договор

Светът има нужда от нов социален договор

Covid-19 ще бъде запомнен като вируса, който спря света. Преживяваме период, който може да бъде описан само като най-големия акт на солидарност в историята, тъй като хората се отказват от гражданските свободи, за да спасят човешкия живот. И докато всички сме съгласни, че овладяването на кризата със заразата и опазване на здравето е преобладаващият приоритет, социалните и икономически последици са и ще бъдат драматични в един вече изпълнен с проблеми свят, казва Шарън Бъроу, Генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП). Тя призовава за повече солидарност и подчертава необходимостта от реформиране на мултилатерализма. Защото вече живеем в свят, който има нужда от нов социален договор

Конфедерацията споделя оценката на МОТ за риска от загубата на около 300 милиона работни места или еквивалента им в часове на пълен работен ден през второто тримесечие на 2020 г. Освен това, около 250 милиона души са изправени през опасността от глад, а Oxfam съобщава, че 500 000 милиона души биха могли да се върнат към бедността.

Много от правителствата в света отговориха на първата фаза от тази криза, но ние ги молим да направят повече. Тъй като ставаме свидетели на тежкото положение на работниците в по-бедните страни, уволнени или изоставени поради срива на веригите за доставки, на работещите в сферата на неформалната икономика, ние призоваваме за международна подкрепа.

Правителствата трябва да предприемат действия за осигуряване на спешна социална защита за подпомагане на здравето и доходите. Изминаха почти 10 години откакто ООН одобри праговете за глобална защита на най-бедните страни. Именно през 2015 г. това бе записано в Целите за устойчиво развитие (1.3). Сега е време това да се осъществи, защото най-важните кризи, пред които е изправен света са: 

Неравенство, което води до гняв, граждански вълнения и недоверие към демокрацията. Това вече е признато като основен риск за икономиките;

Извънредната ситуация с климата. Това е и ще остане най-наложителната област за спешни действия за спасяване на хората от изчезване;

Напредъкът по всеки индикатор е спрял по отношение на жените и насилието над тях остава до голяма степен безконтролно;

Расизмът и ксенофобията са във възход като инструмент за всяване на страх, върху който се градят крайнодесните политики;

Изправени сме пред важни решения, свързани с най-добрите и най-лошите въздействия на технологиите;

Мултилатерализмът е в криза, тъй като хората губят доверие в глобализацията.

А сега имаме и Covid-19.

В стремежа към възстановяване и изграждане на устойчивост срещу бъдещи кризисни събития, този път никой не може да бъде изоставен. Огромните инвестиции в общественото здравеопазване и дългосрочните грижи са жизненоважни, за да се гарантира достъп до тях за всички и пълно зачитане на правата на всички работници.

Рестартирането на световната икономика трябва да осигури стабилни обществени услуги с три други важни цели:

Работни места: Милиони работни места се губят. Целта трябва да бъде пълна заетост, достоен труд за всички, здравословни и безопасни условия на труд, прекратяване на несигурния труд и официализиране на неформалната икономика. 

Доходи: Делът на заплатите в световната икономика намалява от десетилетия и с тази криза рискува да се понижи още повече. Минималните заплати, гарантиращи жизнен минимум, трябва да се въведат навсякъде. Трябва да се гарантира правото на колективно договаряне за всички работници, а разликата в заплащането на жените и мъжете трябва да бъде заличена. 

Социална защита: Милиарди хора са останали без социална защита и са изложени на пагубните здравословни и икономически последици от тази криза. Сега е моментът за глобално сътрудничество за финансиране на социална защита за всички. Светът не може да обърне гръб на най-нуждаещите се сега или докато се възстановява за приобщаващо и устойчиво бъдеще. 

Ето защо МКП призовава за нов социален договор - Декларацията по повод стогодишнината на МОТ е солидна основа за това. Нуждаем се от нов социален договор, а хората и планетата трябва да бъдат основата на бъдещето. Без социален диалог няма да разсеем ерата на гнева, причинена от неравенството, чиято сила ще бъде умножена от тази криза, разкрила нестабилността на един свят пълен с неравенства.

Всички държави трябва да работят заедно, за да преодолеят първоначалните разрушителни ефекти от COVID-19 и да се подготвят за бъдещето. Единственият път е да се планират инвестиции за създаването на по-равнопоставен свят,  в който можем да създадем работни места на една жива планета. Синдикатите ще се борят за точно това.

Многостранността трябва да се реформира, за да се гарантира, че хората и планетата са на първо място, че демократичните права са в основата на нов социален договор. Трябва да се осигури отговорно бизнес поведение, като се изисква социален лиценз за работа с добросъвестно управление.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ