Само 3 от 21 дезинфектанта на пазара покриват изискванията на СЗО

Само 3 от 21 дезинфектанта на пазара покриват изискванията на СЗО

Само 3 от 21 дезинфектанта на пазара покриват изискванията на СЗО

Само 3 от 21 или 14,3% от изследваните марки дезинфектанти за ръце на българския пазар съответстват напълно на изискванията на СЗО за концентрация на алкохол, показа проучване на "Активни потребители".

Вече близо 2 месеца България се намира в условията на епидемия от новия коронавирус (SARS-CoV-2). Това промени коренно ежедневието на всички. На първо място хората са принудени да спазват редица ограничения за предотвратяване на заразяването с вируса. Една от най-важните индивидуални мерки според Световната Здравна Организация (СЗО) е поддържането на висока лична хигиена, включително постоянното миене и дезинфекция на ръцете. Персоналната хигиена е най-важния противоепидемиологичен фактор и е по-ефикасна от носенето на лицеви маски и предпазни облекла и/или ръкавици.

Мнозина търговци предлагат антибактериални сапуни и измиващи препарати. В общия случай тяхното дезинфектиращо действие не е гарантирано и те рядко имат съществени предимства пред обикновения сапун. Използването на антибактериални сапуни не замества дезинфекцията, казват от "Активни потребители".

Какво представляват препаратите за дезинфекция на ръце

Най-общо те са базирани на алкохоли. Съгласно Световната здравна организация (СЗО) и Европейския център за превенция и контрол на болестите (ЕЦПКБ) в препаратите за дезинфекция на ръце се влагат етилов алкохол, пропанол и изопропанол. Те са най-ефикасните и безопасни химикали позволяващи ефективна редукция на патогените, включително коранавируса. Алкохолите влияят върху белтъците на микроорганизмите. Те водят до денатурация на протеините което убива патогените. Препоръките на СЗО и ЕЦПКБ показват, че най-ефективната концентрация е 70% (тегло/тегло). Интересна подробност е, че алкохолите не са регулирани от европейското законодателство – Biocidal Products Regulation (528/2012), което е бюрократичен парадокс.

Проучването на Активни потребители

След като в началото на епидемията от търговската мрежа се изчерпаха спирта и препаратите за дезинфекция с времето ситуацията претърпя положителен обрат. Пазарната икономика се задейства и дрогериите и аптеките бяха залети от разнообразни продукти за хигиена, включително за дезинфекция на ръце. Такива препарати вече се предлагат масово и в обекти, които преди кризата рядко продаваха подобни продукти като бензиностанции и супермаркети. Скоростната поява на толкова много марки поражда обаче опасения за качеството, особено на произведените от малки и неизвестни компании, които тепърва създават нови продукти и навлизат на пазара.

В изследването са включени 21 търговски марки. В поднесеното на етикетите са установени редица пропуски. При един продукт дори не е изписан производителя. При същия са „пропуснали“ и активното вещество. При други 6 препарата отсъства информация за концентрацията на активното вещество. Празнини има и при описанието на помощните съединения. В 6 продукта те отсъстват. При 2 търговски марки не са поставени задължителните надписи и пиктограми за опасност (риск от запалимост). Ако обобщим, само при 8 от 21 продукта етикетите поднасят достатъчно информация на потребителите.

Основен критерий за качеството на търговските продукти е концентрацията на активната база, т.е. спирта. Съгласно изискванията на СЗО и ЕС в препаратите за дезинфекция на ръце трябва да има 70 тегловни или 80 обемни процента етилов или пропилов/изопропилов алкохол. Това не е изпълнено при мнозинството от продуктите на нашия пазар. Само при 3 от 21 препарата се установява концентрация на алкохола от 70% (маса/маса).

От етикетите се вижда, че в препаратите са вложени много помощни вещества. Това са най-вече различни растителни масла и екстракти, както и парфюми и ароматизанти. Те не оказват влияние върху способността за дезинфекция, а целят по-скоро подобряване търговски вид на продуктите – например външен вид, аромат, консистенция и т.н.

Интересна информация се получава и от анализа на цените. Ако се преизчисли цената за 1 литър се виждат огромни разлики при различните продукти. Тя варира от 15 до 259 лева за литър. Няма ясна корелация между цена и качество, ако то е измерено в концентрация на алкохола. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ