ЕС дава до 196 000 лв. за повече висшисти от уязвими групи

ЕС дава до 196 000 лв. за повече висшисти от уязвими групи

ЕС дава до 196 000 лв. за повече висшисти от уязвими групи

Училища, университети и неправителствени организации ще могат да кандидатстват с проекти, които насърчават младежи от уязвими групи да завършат висше образование. Одобрените предложения ще бъдат финансирани със суми от 100 000 до 196 000 лв. Това е заложено в критериите за подбор по операцията „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., които са публикувани за обществено обсъждане, съобщават от МОН.

Проектните предложения могат да подкрепят ученици от уязвими групи да завършат средното си образование и да продължат да учат в университет. Ще бъдат подпомагани също успешната интеграция и адаптиране в академичния живот на студенти-първокурсници от уязвими групи.

Сред дейностите, които могат да се финансират, са например допълнителни обучения на ученици от уязвими групи от втори гимназиален етап, за да положат успешно задължителните и допълнителните държавни зрелостни изпити и да кандидатстват в университет. На гимназистите ще се предоставя еднократна финансова помощ за покриване на разходите за кандидатстудентски такси, за пътуване и нощувка при явяване на изпитите в университет. Ще се отпускат еднократни суми за семестриални такси и настаняване за първата академична година в рамките на проекта.

С европейски средства може да се осигурят ментори за първокурсниците от уязвимите групи. Те ще изпълняват функциите на наставници, подпомагащи адаптацията и социализацията на новите студенти. Те ще ги ориентират в академичната среда, ще подкрепят и проследяват участието им в образователния процес – редовно участие в учебните занятия през първата година и др.

Проектът на методологията е публикуван в раздел „Процедури/Процедури в процес на обществено обсъждане“ на страницата на Изпълнителна агенция „Програма за образование“. До 12 октомври 2021 г. (включително) заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища до Управляващия орган на програмата на електронен адрес: infosf@mon.bg. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ