НОИ няма да издава идентификационни кодове в цялата страна

НОИ няма да издава идентификационни кодове в цялата страна

НОИ няма да издава идентификационни кодове в цялата страна

НОИ няма да издава персонални идентификационни кодове в цялата страна. Прекъсването на услугата се отнася само за днешния ден и се налага заради планирана актуализация на софтуера. Това, обаче, няма да се отрази на електронните услуги, които са достъпни на интернет страницата на института и ще продължат да работят без прекъсване.

Чрез интернет страницата на НОИ осигурените лица могат да получават информация за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права, за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения, получаване на актуалното състояние на изплащаните им пенсии и добавки, както и справка за издадени пенсионни разпореждания.

Информацията е достъпна след въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ. За да може да ползва услугите, всяко лице трябва предварително да получи своя персонален идентификационния код. ПИК на НОИ се издава от най-близкото териториално поделение на НОИ или негов филиал лично чрез представяне само на лична карта или от представител чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. 

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ