Одит установи заплаха от загуба на културно наследство в Националната библиотека

Одит установи заплаха от загуба на културно наследство в Националната библиотека

Одит установи заплаха от загуба на културно наследство в Националната библиотека

Има заплаха за културното наследство на България. Това предупреди Сметната палата след направен одит на изпълнението на дейността на Националната библиотека.

Проверката е за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г. При него е установено, че ръководствата на Министерството на културата и на Националната библиотека не са създали достатъчни условия за опазването на това културно наследство, което наброява 8 млн. библиотечни единици по данни на НСИ.

Основната причина е, че дейността на НБКМ е хронично недофинансирана.

Разработените от Министерството на културата и утвърдени от Министерския съвет общ и допълващ стандарти за финансиране на дейността на Националната библиотека на база на показателите „брой служители” и „брой закрити площи с размер над 12 000 кв.м.” не отчитат статута ѝ като държавен културен институт с национално значение, ежегодното нарастване на библиотечния фонд и недостатъчния сграден фонд за неговото правилно съхранение.

Книгохранилищната криза на Националната библиотека датира още от 1964 г., когато е организирано първото външно книгохранилище в непригодена за целта сграда. Всички взети впоследствие управленски решения за преодоляването на този проблем са еднакво неподходящи.

Библиотечният фонд се съхранява освен в основната сграда на Националната библиотека, така и в няколко други притежавани или ползвани имоти около София, които не отговарят на изискванията за неговото адекватно съхранение и организация.

Преобладаващата част от помещенията не са нито достатъчно осветени, нито климатизирани, в някои от тях има течове, а поради недостиг на място и стелажи, част от библиотечните единици са разположени по земята.

В резултат част от съхранявания библиотечен фонд е увреден, унищожен или неизползваем. Това създава риск за влошено качество на предлаганите обществени услуги по библиотечно-информационно осигуряване, както и от риск от загуба на национално културно наследство, се посочва в становището на Сметната палата.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ