Училище на промяната

Училище на промяната

Училище на промяната

Иновативност и устойчивост могат да бъдат успешната формула не само за бизнес развитие. Това е концепцията, на която залага още от самото си създаване и едно от училищаща на бъдещето - училище  "Класик" в град Пловдив. То възниква през 1997 г. като основно и само три години по-късно, през 2000 г. е надградено с профилирана гимназия към него. Училището е пълноправен член на Асоциацията на Кеймбридж училищата и партньор в Съвета на независимите английски училища - законният орган, одобрен от Британското правителство за контрол над тях. От август 2011 година училището е оторизиран център към изпитен борд Edexcel за провеждане на обучения и изпити по националната британска oбразователна програма  и получаване на официални образователни нива iPrimary Curriculum, iLowerSecondary Curriculum, International GCSEs, International Advanced Levels, съответстващи на начален етап, основно и средно образование.

Така British international school Classic става първата образователна институция, в която се преподават британските програми на всички етапи и се получават международно признати образователни квалификации. Освен тях обучението по английски език осигурява успешното полагане след всеки клас на изпити към Cambridge ESOL Examinations. Получените сертификати са общопризнати и удостоверяват безсрочно владеене на езиково равнище, съобразено с Европейската езикова рамка.

Обучението е билингвално още от първи клас, като децата се потапят в двуезична среда  с часове по природни и социални науки, математика и информационни технологии.

От 2016 година училището стъпва на пътя на обединените International Baccalaureate World school и днес вече е факт, че най-смелите, най-силните и мотивирани ученици добавят към усилията си за българска диплома за средно образование и справянето с предизвикателствата на престижната международна диплома. Програмите International Baccalaureate (IB) са изключителна добавена стойност за учениците на "Класик", защото развиват питащи, знаещи и грижовни млади хора, които са мотивирани да успеят и  да градят по-добър свят чрез междукултурно разбиране и уважение.

[[{"fid":"354283","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":618,"width":1280,"class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]]Програмите на IB са различни от другите учебни програми и в същото време най-близо до бъдещето. Те се осигуряват от международни екипи, които отчитат тенденциите на глобалното развитие и нуждите от нови умения. Програмите насърчават учениците от всички възрасти да мислят критично и да оспорват предположенията; да отчитат локалния и глобален контекст на всяко явление; да работят в екип в многоезична среда; да се сприятеляват с промените, да ги прогнозират, изследват, предизвикват и да се справят с неочакваното.

Всичко това се предлага в един компактен модел на целодневна работа в класове с малък брой деца, което гарантира индивидуално обучение и грижа за потенциала на всеки.

Освен безспорните предимства да се придобива българска, британска и международна диплома, най-силната част от философията на училището е равнопоставеността на емоционалната, интелектуална и поведенческа страна в личността на младия човек.  Цялото обучение се изгражда върху съвременната концепция за интегралната личност, с нейната неповторимост, сродност и съвършенство.

Развива се не само рационалното, логично и емпирично осмисляне, но и интуитивните, естетически и творчески форми на интелекта. Различното оценяване, което включва планирани изследвания по теми за свободна практика, предварително избрани от детето, ежедневна текуща обратна връзка, самооценка и устни презентации, осигурява учене без страх, с лекота и мотивиран интерес. Обединяването в екипи без оглед на възраст и ниво на познание, провокира в децата силна мотивация за сътрудничество в търсенето и изследването с ясното съзнание, че го искаш и можеш. Интригуваща наука, забавна приложимост и смисъл от изученото насърчават задълбочена  любознателност и страст към непознатото.

Моделът на “Класик” създава условия, които откриват и разгръщат естествените таланти на децата. Творческите и изследователски методи, прилагани в класната стая оспорват радикално начина, по който се обучават повечето деца днес. Самочувствието от постигнатото в тази посока, логично определи посоката на усилията за внедряване на Програма за работа с талантливи деца, която идентифицира, диагностицита и развива чрез прилагане на ефективни технологии в процеса на обучение. Свободата да се разгърне потенциала на всеки, като се достигне до най-дълбоките резерви на същността и поривът да възприеме многократно по-голям обем от знания са характерни особености на новия модел на обучение. И всичко това обгърнато с любов към индивидуалността на детето, която се долавя във всеки жест, всяка изречена дума и коментар.

Динамичен модел, разработен до детайл и сътворен с обич и радост, в която с удоволствие се втурва цялото детско същество, напътствано с разбиране и подкрепа - това е дългосрочната формула за успех на възпитаниците на "Класик".

И колкото и невероятно да е, всички са щастливи и знаещи!

[[{"fid":"354158","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":854,"width":1280,"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]

British International School Classic

Британско международно училище "Класик"

Пловдив, 4000

ул."Лейди Странгфорд"7

https://www.classicschool.org/

office@classicschool.org

tel. 0886 902 295, 0888 310 251

 

 

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ