Сблъсък между прокуратура и изпълнителна власт и заради "Булгаргаз"

Сблъсък между прокуратура и изпълнителна власт и заради Булгаргаз

Сблъсък между прокуратура и изпълнителна власт и заради "Булгаргаз"

Недопустимо е изпълнителната власт да ни оказва натиск индиректно чрез медиите като ни казва кой, кога и дали да бъде привлечен като обвиняем. Това заяви на брифинг зам.- градският прокурор Чавдар Пастованов по повод коментарите на премиера Кирил Петков по повод хода на разследването на случая "Булгаргаз". 

"Искам да подчертая, че съгласно действащото законодателство обвинение се повдига след събиране на достатъчно доказателства за извършване на престъпление от общ характер. Това се прави по преценка на наблюдаващия прокурор. В тази връзка представители на изпълнителната власт не следва да влияе на тази преценка", каза Пастованов. 

Така нареченото дело "Булгаргаз" е образувано на 28 януари 2022 г. от служители на Главна дирекция "Национална полиция". Делото е образувано за две длъжностни престъпления - едното е за длъжностни лица от КЕВР, които не са изпълнили или са нарушили своите служебни задължения, а другото е т. нар. неизгодна сделка за длъжностни лица от "Булгаргаз", обясни наблюдаващият прокурор Мариян Александров. 

Голяма част от иззетите материали от МВР, както и получени от ДАНС документи от "Булгаргаз" и други търговски дружества, все още не са ни предоставени. По тази причина прокурорите започнаха да извършват процесуално-следствени действия, посочи той. 

"Двете престъпления са образувани по основните състави без никаква конкретика от страна на разследващите полицаи. От материалите може да направим извода, че предметът на разследването т. нар. "неизгодна сделка" касае продажбите на излишъци на газ на двете лицензирани борси. От разпити на свидетели ние сме установили следното: Двете борси - държавната "Газов Хъб Балкан" и частната "Българска енергийна търговска платформа" АД - двете са лицензирани от КЕВР - няма задължение служителите на "Булгаргаз" да участват само на една от двете борси. Разликата между двете е, че частната борса дава гаранция за заплащане на сумите по сделките, т.е. преди да бъде сключена сделката купувачът превежда 100% авансово сумата по сметка на борсата. След сключване на сделката е невъзможно отказване или щета за продавача. При държавната борса такава гаранция няма", обясни прокурор Александров.  

По думите му, тези продажби са абсолютно реални. Разследването обаче е в ранен етап, предстоят още разпити на свидетели и се изискат документи.  

Междувременно, от новото ръководство на „Булгаргаз“ обявиха в съобщение, че са останали изненадани от финансовото състояние на дружеството. От изявления по медиите на бившия шеф на „Булгаргаз“ от новия Съвет на директорите останали с впечатление, че дружеството е в отлично финансово състояние и е една просперираща компания, без проблеми на газовия пазар и отношенията си с доставчици и клиенти. Само че реалността била друга. 

По банковите сметки на „Булгаргаз“ ЕАД към 3 февруари има само 640 хил. лв. и са усвоени 51.730 млн. лв. овърдрафти от различни банки. Прогнозните плащания за месец февруари са в размер на 650 млн. лева, а очакваните парични постъпления са приблизително за 400 млн. лева, т.е. прогнозира се паричен дефицит в размер на 250 млн. лева, който новият Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД трябва да осигури в най-кратки срокове, за да може да се заплати доставката на природен газ по договорите с руския и азерския доставчик, а също така и да се платят задълженията към бюджета за ДДС (приблизително около 100 млн. лева) и акциз.

Вземанията на „Булгаргаз“ от „Топлофикация София“ ЕАД към 07.02.2022 г. са в размер на 167 млн. лева, а от ТЕЦ „Варна“ АД са около 35.5 млн. лева. 

Очевидно „Булгаргаз“ е бил с влошен паричен поток още от месец октомври 2021 г., тъй като в края на 2021 г. са направени две цесии с Български енергиен холдинг“ ЕАД на вземания от „Топлофикация София“ ЕАД в размер на 206 млн. лв. и въпреки това дружеството приключва 2021 г. с наличност по банкови сметки от само 2 млн. лева, става ясно от информация, качена на сайта на „Булгаргаз“. 

След регистрацията на държавната газова борса – „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД е търгувало на нея, но със силно ограничен брой търговци, става ясно от съобщението. В периода до м. юни 2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД изключва търговията с определени участници на пазара, като реализираните сделки са се осъществявали само с четири участници на организирания борсов пазар, при положение,че към настоящия момент на борсата са регистрирани 49 търговци. За сравнение, регистрираните членове на частната газова борса – „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД към момента са 14. Сделките на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД са били сключвани с не повече от трима търговци на природен газ, като значителни обеми природен газ са търгувани основно с един търговец.

Проучване, извършено от „Булгаргаз“ за реализираните търговски сделки на двете платформи за декември 2021 г. показва, че „Булгаргаз“ ЕАД е оперирало и на двете борси, като сделките, реализирани през посочения период на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД, са на по-ниска цена от тези на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Това е довело до пропуснати ползи за „Булгаргаз“ в общ размер на 1 677 233 лева.

По отношение на реализираните от „Булгаргаз“ сделки на 4 февруари 2022 г., от дружеството правят следните разяснения: „Булгаргаз“ ЕАД е продало общо 37 700 MWh, от които 37 400 MWh за продукт уикенд (WE) и ден напред (DA) и 300 MWh за продукт в самия ден (WD), чрез реализиране на 18 сделки с 8 търговци на газ. 

Дружеството е продало продуктите WE и DA на средна цена 150.29 лева за MWh (средната цена на румънската газова борса BRM на сегмент DA на 4 февруари е била 154 лева за MWh, а на 5 февруари на същия сегмент е била 149 лева за MWh.), за продукт WD на цена от 145.00 лева за MWh (при цени за балансиране на “Булгартрансгаз“ ЕАД, съответно: за 4 февруари – 138.2117 лева за MWh, за 5 февруари - 137.99 лева за MWh, за 6 февруари – 138.05 лева за MWh). В тези дни няма сделки с аналогични продукти, сключени на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД.

От съобщението на „Булгаргаз“ стана ясно още, че в последния си работен ден вече освободеният Съвет на директорите на „Булгаргаз“ е прекратил трудовите правоотношения на директора на Дирекция „Правна“, директора на Дирекция „Търговия с природен газ“, директора на Дирекция „Финанси“ и други служители, срещу парични обезщетения в размер на повече от 170 000 лева. Обезщетението на тримата директори е в размер на 6 заплати, а за останалите двама служители (включително шофьора на изпълнителния директор) е от 5 заплати. Нещо повече, новият Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД е бил посрещнат единствено от главния счетоводител на дружеството и от началника на отдел „Човешки ресурси“.

Тези действия могат да бъдат определени като недопустими, уронващи престижа и поставящи в риск оперативната дейност на дружеството. „Булгаргаз“ ЕАД е със стратегическо значение за икономиката на страната, свързано с осигуряване непрекъснатост и сигурност на газовите доставки, предназначени за  индустрията, газоразпределителните и топлофикационни дружества и следва да бъде управлявано с висок професионализъм, отговорност и почтеност, което не кореспондира с действията на старото ръководство, посочват още от „Булгаргаз“. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ