Технологии

5 развенчани мита за 5G мрежите

5 развенчани мита за 5G мрежите

Каквото и да говорят скептиците, 5G мрежите ще бъдат от съществено значение за това как бизнесите се конкурират, иновират и генерират стойност; как хората общуват и взаимодействат на местно и глобално ниво; и как държавите се стремят към сигурността на своите граждани.

И все пак, до голяма степен поради значението на новото поколение мобилни връзки, може да бъде предизвикателство да се отсее потока от информация и да се отделят фактите от измислиците. За заинтересованите политици, играчи в индустрията и обществеността, 5G може едновременно да се почувства както прехвалена, така и недостатъчно оценена, вече тук и същевременно болезнено далече, належаща грижа за националната сигурност и икономическа приказка.

Тук разглеждаме няколко често срещани 5G мита и в процеса на развенчаването им предлагаме своеобразно въведение в петото поколение мобилни мрежи.

Мит първи: 5G е просто по-бърз 4G стандарт

Каква функционалност предлага 5G на потребителите? 5G обещава значително увеличение на скоростта и броя на връзките, като същевременно намалява латентността. На прост език, 5G мрежите обещават по-бързи и по-светкавични връзки за по-голям брой устройства, отколкото 4G мрежите позволяват.

Три промени са в основата на тази трансформация.

Скорост: Подобрената мобилна широколентова връзка представлява значително подобрение на скоростта на съществуващите мобилни мрежи чрез осезаемо увеличаване на честотната лента. По-специално, за разлика от латентността и броя на връзките, увеличената скорост не изисква също толкова значителни инвестиции в нова телекомуникационна инфраструктура. В резултат на това, именно скоростта ще бъде и първото предимство, което потребителите ще изживеят при внедряването на 5G мрежи: реалност, която подхранва мита, че 5G е просто по-бърз 4G.

Латентност: Изключително надеждните комуникации с ниска латентност  позволяват взаимосвързаност почти в реално време. Казано по друг начин, това значително намалява забавянето между искането и получаването на информация, което води до привидно мигновени връзки. По-специално, латентността е от съществено значение за случаи на употреба като автомобили без шофьор и дистанционни медицински операции. Във всеки от тях надеждността и непосредствеността на връзката са от съществено значение, най-вече за избягване на потенциално катастрофални последици в реалния свят.

Брой свързани устройства: Повишеният мрежов капацитет дава възможност за комуникация с големи по размер машини, което е от съществено значение за поддържането на експоненциалния растеж на устройствата за Интернет на нещата (IoT) в по-широк план, както и множеството специфични случаи на употреба, които много привърженици на 5G обещават. Автопаркове от автомобили без шофьори, повишена автоматизация и роботизиране на фабрики, дистанционно управлявани хирургически операции и дори търговски и военни рояци от дронове разчитат на способността да свързват милиарди устройства и сензори за крайни потребители, които комуникират помежду си и други части на мрежата.

Тези три промени не са тривиални. Разнообразието от случаи на използването им и бизнес моделите, които се появяват и ще продължат да се появяват, разчитат на тях и ги превръщат в реалност. Те не биха били възможни, ако 5G беше просто по-бърз 4G.

Мит втори: Бъдещето на 5G мрежите вече е тук

Докато 5G вече се внедрява в България и по света, все още не сме реализирали пълния потенциал на 5G, нито е вероятно да го направим в краткосрочен план. Това важи както за състоянието на разработка и внедряване, така и за случаите на употреба, които 5G ще поддържа.

5G сгъва нарастващата виртуализация, облачните изчисления, периферните изчисления, машинното обучение, автоматизацията не в мрежа, която може да поддържа Интернет на нещата, а също и в мрежа, която може да поддържа Интернет на системите (т.е. цифровите платформи и инструменти, които ще бъде в основата на новата цифрова икономика, включително производство и производство). Това изисква технически иновативни решения в телекомуникационния стек: мрежата за радио достъп, основната мрежа и устройствата за крайни потребители.

Не е изненадващо, че процесът на разширяване на съществуващите 4G LTE мрежи, а не на изграждането на самостоятелни 5G мрежи доминира внедряването на 5G в държави като Съединените щати, възприели най-рано технологията. Въпреки че този процес е в ход, внедряването продължава да бъде трудно и бавно в повечето страни, а голяма част от функционалността, която 5G мрежите ще поддържат в бъдеще, остава в процес на работа. Например, дори в Съединените щати, някои текущи 5G мрежи не са много по-бързи от 4G LTE мрежите, които бавно заменят, докато други всъщност са по-бавни.Мит трети: Загриженост за националната сигурност относно присъствието на китайски доставчици в 5G мрежи

Комуникационните мрежи отдавна са обект на злонамерени играчи. Това е тенденция, която вероятно само ще продължи с 5G и ще бъде изострена от опасения, произтичащи както от техническите основи, така и потенциално от доставчиците, изграждащи тези все по-софтуерно дефинирани и децентрализирани мрежи.

Притеснения, специфични за доставчика: Опасенията за сигурността, свързани с 5G, могат да бъдат засилени в зависимост от това кой разработва, използва и поддържа въпросната технология. Тези опасения са подобни на това ненадеждна компания, натоварена със задачата да построи къщата ви. Те може да запазят копие на ключа, но дори и да не го направят, компанията е добре запозната с оформлението и сигурността на вашия дом и може да използва тези знания, за да получи достъп по-лесно и бързо. Тази компания може също да е известна с това, че лошо осигурява безопасността на дома (независимо дали има субективни злонамерени намерения) или потенциално задържа необходимите компоненти за поддръжка в бъдеще (вашата зависимост от тях се превръща в гаранция, че ще ги търсите отново). Перспективата за изграждане на дом е още по-тревожна, ако компаниите без доверие са една от малкото налични опции (какъвто е случаят в момента за интегрирани доставчици на цялостни 5G решения).

Притеснения, които не са специфични за доставчиците: Последните кибератаки с високо ниво на щети, като например хакове на SolarWinds, Microsoft Exchange и Colonial Pipeline, нагледно демонстрират, че злонамереният участник не трябва да изгражда система, за да получи достъп и да причини вреда. Дори ако мрежовите оператори избягват недоверени доставчици, опасенията за сигурността остават. Те включват разпространението на софтуер, експлозията на свързани устройства, сигурността на изчисленията в облак и изкуствения интелект, използван от 5G мрежите, наследените опасения за сигурността от 4G LTE мрежите при внедряване на изоставени зони, устойчивостта и надеждността на набор от вериги за доставки, поддържащи различни сегменти от тези мрежи и др.

Като се имат предвид другите критични услуги и инфраструктура и огромен набор от свързани устройства и системи, които тези мрежи ще поддържат, 5G мрежите представляват (а) потенциално катастрофална единична точка на повреда и (б) основна цел за събиране на разузнавателна информация. Докато индустрията и политиците се борят с тези опасения за сигурността, важно е да запомните, че макар присъствието на ненадеждни доставчици в тази екосистема не трябва да се пренебрегва или омаловажава, същото се отнася и за опасенията, които не са специфични за доставчиците.

Мит четвърти: 5G вреди на здравето

Съвсем наскоро здравните власти в няколко европейски държави, включително Германия, Финландия и Норвегия, както и Европейската комисия и националните публични агенции стигнаха до заключението, че тъй като са под настоящите прагове, новите 5G честоти не представляват риск за здравето. Във Франция, френската Агенция по храните, околната среда и здравето и безопасността при работа, която оценява рисковете, свързани с 5G, публикува изявление през април 2021 г., потвърждаващо същите заключения.

В последно време бяха изразени опасения относно излагането на 5G радиовълни; 5G технологията обаче се различава малко от 4G технологията като влияние върху средата. Нещо повече, съществуват много строги стандарти, регулиращи инсталирането на антената, така че да не се надвишава максималният праг на излагане (61V/m за честоти около 2 GHz и 36V/m за 5G честоти в обхвата 700 MHz) и да се гарантира, че няма риск за здравето от радиовълни. Така например, във Франция облъчването от операторски мрежи е по-малко от няколко волта на метър. 5G мрежите използват милиметров вълнов спектър, който вече е широко изследван, проучван и използван от години в различни индустрии. Стотици независими проучвания от международни агенции показват, че няма установени отрицателни последици за здравето от радиовълни, излъчвани от мобилни телефони и базови станции, отговарящи на международните ограничения.

Според американската Комисия по храните и лекарствата и Световната здравна организация, наред с други организации, към днешна дата тежестта на научните доказателства не свързва ефективно излагането на радиочестотна енергия от мобилни устройства с известни здравословни проблеми.Мит пети: 5G мрежите влияят на самолетните уреди

В началото на тази година големите международни авиокомпании се втурнаха да променят или отменят полети до САЩ преди внедряването на някои 5G мрежи край летища, което предизвика опасения за безопасността, въпреки че мобилните оператори заявиха, че ще забавят части от процеса.

Федералната авиационна администрация предупреди, че потенциалните 5G смущения могат да повлияят на показанията на височината на някои самолети, като авиокомпаниите цитират Boeing 777 сред критичните модели.

Въпреки съобщението на най-големите оператори AT&T и Verizon, че ще преустановят въвеждането на 5G близо до летищата, няколко авиокомпании все още отменяха полети или смениха моделите на самолетите. Регулаторът предупреди, че новата 5G технология може да попречи на инструменти, като висотомери, които измерват колко високо над земята се движи самолетът. Висотомерите работят в диапазона 4,2-4,4 GHz и притеснението е, че честотите, изнесени на търг през 2021 г., са твърде близо до този диапазон.

Американските авиокомпании предупредиха, че директивите на регулатора могат да нарушат до 4 процента от ежедневните полети. Ако въпросът остане неразрешен, това може да означава, че на големите летища в САЩ в случай на лошо време, облачност или дори тежък смог „можете да правите само визуални заходи“. Авиокомпаниите, обявили планове да се откажат от самолетите Boeing 777 и Boeing 747-8, включват Emirates, All Nippon Airways, Japan Airlines и Lufthansa.

Verizon и AT&T твърдят, че C-лентовата 5G връзка е разгърната в около 40 други страни без проблеми с въздушните смущения. Те се съгласиха на буферни зони около 50 летища в САЩ, подобно на използваните във Франция, за период от шест месеца, за да намалят рисковете от смущения.

Европейският съюз през 2019 г. определи стандарти за 5G честоти от среден обхват в диапазона 3,4-3,8 GHz, по-ниска честота от услугата, която ще бъде въведена в САЩ. Спектърът бе продаден на търг в Европа и се използва в много от 27-те държави-членки на блока досега без проблем. Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, която контролира 31 държави, заяви на 17 декември, че проблемът е специфичен за въздушното пространство на САЩ. „На този етап не е установен риск от опасна намеса в Европа“, се казва в съобщението. Спектърът, използван от Франция (3,6-3,8 GHz), е по-далеч от спектъра (4,2-4,4 GHz), използван за висотомери в САЩ, а нивото на мощност във Франция за 5G е много по-ниско от това, което е разрешено в Съединените щати.

Автор: Иво Цеков

Ключови думи

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ