ЕК: Учениците в България са с най-ниска грамотност

ЕК: Учениците в България са с най-ниска грамотност

България отново попадна в негативните класации на Европейския съюз. Учениците у нас показват най-слабите резултати от всички в ЕС по отношение на възможностите им да четат на родния си език. По този показател единствено децата от Румъния не ни отстъпват. Това показва доклад на Европейската комисия.

Резултатите от 2009 г. за нашата страна и за Румъния сочат, че 40% от учениците показват незадоволителна грамотност. За сравнение се отбелязва, че тези резултати не са били променени в продължение на последните 9 години. Документът отбелязва, че единствено у нас и в Исландия през последните 10 години системата на образованието не е била реформирана по начин, по който този недостатък да бъде преодолян.

Според доклада всеки пети сред15-годишните, както и много от възрастните граждани в Европа не умеят да четат. Днес Европейската комисия публикува ново проучване, чиято цел е да установи какво правят държавите за подобряване на четивната грамотност на своите граждани и къде не се справят достатъчно добре. Проучването обхваща 31 държави (държавите-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция) и показва, че макар и повечето от тях да са напреднали в разработването на политики за повишаване на грамотността, те често пропускат да съсредоточат усилията си върху най-рисковите групи, като момчета, деца от семейства в неравностойно положение и деца на имигранти.

Министрите на образованието на държавите от ЕС са си поставили за цел до 2020 г. делът на гражданите, имащи затруднения с четенето, да бъде намален от 20 % на по-малко от 15 %. До момента целта е постигната единствено в Белгия (фламандската общност), Дания, Естония, Финландия и Полша.

„Недопустимо е толкова много млади хора в Европа все още да не са усвоили основни умения за четене и писане. Това ги излага на риск от социално изключване, затруднява ги при намирането на работа и понижава жизнения им стандарт. През изминалото десетилетие отбелязахме известен напредък, който обаче е незадоволителен. Грамотността е в основата на ученето като цяло – поради това наскоро стартирахме кампания за насърчаване на грамотността, насочена към всички възрасти, и по-специално към онази част от населението, която е в неравностойно положение, като например децата от ромски произход“, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта

Проучването, изготвено за Комисията от мрежата EURYDICE, разглежда четири основни теми: методи на обучение, преодоляване на затрудненията с четенето, обучаване на учителите и насърчаване на извънкласното четене. Всяка от темите е разгледана в светлината на академични изследвания, на най-новите резултати от проучвания на международно равнище и на задълбочен преглед на националните политики, програми и най-добри практики. Проучването показва, че само осем държави (Дания, Ирландия, Исландия, Малта, Норвегия, Обединеното кралство, Финландия и Швеция) осигуряват в училищата специалисти по овладяване на четенето, които да подпомагат учителите и учениците.

Повече подробности вижте тук.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ