КЗК разреши "Енерго Про" да придобие Е.ОН България

КЗК разреши Енерго Про да придобие Е.ОН България

КЗК разреши "Енерго Про" да придобие Е.ОН България

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши придобиването на самостоятелен пряк контрол върху „Е.ОН България” ЕАД от „Енерго-про” с.а., Чехия.

„Енерго-Про” контролира общо 8 дружества, опериращи в енергийния сектор в Чехия, Турция, Армения, Грузия и България. Дейността им е концентрирана в производството, разпределението и търговията с електрическа енергия.

КЗК е анализирала всеки един от тези три вертикално свързани електроенергийни пазара, върху които сделката ще окаже въздействие. Това са пазарите на производство и продажба на едро на електроенергия, пренос и разпределение на електроенергия чрез линии за средно и ниско напрежение и доставка/продажба на дребно на електроенергия.

При производството на едро на електроенергия единствено „Енерго-Про България” ЕАД осъществява дейност, с пазарен дял на произведената ел. енергия от 0,4 %, предимно за износ. В производството на ел. енергия оперират достатъчен брой предприятия, като основни конкуренти са централите с по-голяма инсталирана мощност (АЕЦ и кондензационните ЕЦ), а сред производителите на ел. енергия от ВЕИ основен конкурент е НЕК.

При продажбата на ел. енергия „Енерго-Про България Трейдинг” ЕАД е новонавлизащ участник, без реализирани сделки до момента.

На пазара на пренос и разпределение на електроенергия чрез линии за средно и ниско напрежение оперира само „Е.ОН България мрежи“ АД по силата на издаден от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) лиценз за разпределение на електрическа енергия за Варна, Добрич и Североизточна България.

От своя страна „Е.ОН България Продажби” АД притежава само лиценз за краен снабдител на потребителите към разпределителната мрежа на „Е.ОН България Мрежи” АД. Дружеството е декларирало, че не възнамерява в бъдеще да участва на свободния пазар за търговия с електрическа енергия.

Заключението на КЗК е, че няма риск концентрацията да доведе до засилване на пазарната позиция на участниците по начин, който би оказал неблагоприятно въздействие върху ефективната конкуренция. Новата структура не е основен участник на електроенергийния пазар и не притежава пазарна мощ, позволяваща да се породят негативни промени в конкурентната среда.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ