“Технологичната стълба” не е просто изкачване, а цяло пътешествие

“Технологичната стълба” не е просто изкачване, а цяло пътешествие

“Технологичната стълба” не е просто изкачване, а цяло пътешествие

Или как можеш да бъдеш едновременно инженерен гуру и мениджър за пример?

С огромното развитие на технологичния сектор все повече се потапяме в необятното море от информация за разнообразните дейности, придобивки и програми за хората, които работят там. Но всъщност какво представлява  този сектор, наистина ли го познаваме добре и знаем ли реално какво разнообразие крие той?  Най-общо, технология е всичко това, което прави животът ни по-лесен и дори безопасен. Ето защо като важно звено в сферата няма как да не споменем инженеринг и R&D компаниите (‘research & development’ или развойните и изследователските компании), които определено заслужават нашето внимание.

Те все още не са достатъчно популярни в светлината на техните работодателски практики и добри идеи, затова фокусът ни тук е да разберем вътрешната среда и да надникнем в кухнята на инженерите и разработчиците на технологични решения. Тази ниша включва разнообразни сфери на дейност, но може би най-вълнуващото от всичко е възможността да проектираш някакво решение и да видиш как то се материализира и влиза в приложение.

А какви реално са начините да развиеш своя потенциал в една подобна компания? Направихме едно малко проучване, което ни показа, че в технологичния бранш инженерите, проектантите, IT специалистите и изобщо хората, занимаващи се с научно-развойни дейности, доста често са изправени пред дилема. Тя е свързана с техния кариерен път, а в повечето случаи изборът се свежда до това дали да са фокусирани върху инженеринга и индустриалните технологии или да предприемат нова стъпка в мениджърска роля.

Безспорно и двете направления предлагат множество възможности. Всичко се свежда до избора и до това как служителите усещат своето присъствие в компанията. Добрата новина е, че има компании, които предлагат най-доброто и от двете направления.

Инструментът за случване на този интересен микс от технологии и лидерство е програма, която започва да придобива все по-голяма популярност в света. В България тепърва започва да навлиза, но има и примери с дългогодишен опит. Какъв е той?

Нарича се „Технологична стълба“ / Technical Ladder

Всъщност тази вътрешна програма става неразделна част от инженерната култура на световния технологичен гигант Sensata Technologies, които разработват множество иновативни продукти и решения в автомобилната индустрия (но и не само). В същината ѝ са специално избрани служители, които съставляват технологична лидерска общност. С всяка година все повече и повече сътрудници се номинират по определени критерии и те, заедно с другите, поемат катеренето по технологичната стълба.

Но нека да започнем от малко по-далеч. Разбрахме, че програмата всъщност е кариерна пътека за отделни служители, която дори може да завърши с длъжността вицепрезидент на компанията.

“Стълбата“ е създадена да насърчава, признава и възнаграждава най-добрите таланти в Sensata. Но и да гради лидерски умения в хората. Принципът на подбор е ясно дефиниран – трябва идеите и работата ти да имат принос към резултатите на компанията; да поддържаш добри взаимоотношения с екипа си, както и с други екипи, които въвличаш в реализирането на проекти; да работиш върху развитието на имиджа на компанията извън нейните граници. И разбира се, да бъдеш иновативен. Да мислиш различно, визионерски, лидерски. Да се стремиш да оптимизираш дори най-трудните процеси. Защото... както казахме в началото, технологията изисква различна перспектива.

И да, имаме българско представителство в глобалния Technical Ladder екип на Sensata - 12 специалисти от екипа на Sensata Technologies в България са част от глобалната инженерна програма. Понеже искахме да разберем повече по темата директно „от кухнята“, ето какво ни сподели Валентин Григоров, Design Engineering Manager High Voltage (ръководител инженерен дизайн продукти високо напрежение), който е в компанията от 17 години и е част от най-високите нива на този глобален екип, т.нар. Senior Members Technical Staff.

  „Наричаме програмата Tech Ladder ( обединението на  Technical & Leadership), защото   съчетава развитие на умения както в техническо лидерство, така и при ръководене на   хора. Тя стимулира хората в Sensata да започнат да мислят как могат да се развиват – на   база на умения и компетенции - за различните възможни пътеки. Има т.нар. „грейдове“ в   стълбата и е важно колко успешно доказваш потенциала, който е открит и забелязан в  теб, така че да се изкачваш по нея.

 Какви умения трябва да имаш? Трите съставки на успеха – технически принос за   разработване на иновативни и конкурентни решения, подпомагане на развитието на други   колеги, както и колко успешно представяш компанията навън и по този начин спомагаш за   нейното по-добро възприемане. Номинациите се извършват от пряк ръководител (и по препоръки), който е на едно ниво по-високо от това на номинационния грейд. Но всеки сам първо идентифицира желанието си за участие и сам първоначално подготвя номинацията си.

Веднъж попаднал в тази структура, всяка година биваш оценяван от прекия ти ръководител   според нивото, на което се намираш и дали отговаряш на изискванията му. Ако повече си зает в организационна работа (под 50% отделяш от времето си за техническо развитие) и по-малко в техническо усъвършенстване, ставаш част от почетен клуб на Technical Ladder (т.н. „Emeritus”). Но обичайното  е движението в  посока  от Member Technical Staff (първо ниво), през Senior Member Technical Staff (второ ниво), Distinguished Member Technical Staff, до най-високото ниво Fellow. Идеята е да се развиваш повече в професионален, а не в организационен аспект.

Израстването в Tech Ladder не изключва израстването в организацията на местно и регионално ниво. Това са две различни структури на компанията и те не се припокриват”.

Тази година в номинациите влиза и Желязко Ангелов, Mechanical Design Engineer (инженер по механичен дизайн). Той е примерът за това, че е възможно да стартираш с нулев опит, само с теоретични знания и кратка практика, а да стигнеш до най-високите професионални нива, които инженеринг компанията предлага в световен мащаб. Желязко започва  работата си в компанията преди 9 години, идвайки директно от студентската скамейка - след завършване на бакалавърска степен в ТУ, филиал Пловдив, както и магистратура в ТУ София.

  “За мен технологичната стълба е една отличаваща компанията ни вътрешна програма,   която е разработена и функционира изключително добре в Sensata. Тя дава възможност за   професионално развитие, което е над стандартното и общоприетото в нашата   професия. Йерархично и финансово обосновано, при това. Ние го възприемаме като   вътрешно състезание за инженери на различни позиции с различен опит – обхваща всички   нива (от технически асистенти и механици до технически лидери). В него се избират най-   добрите иновативни разработки на подобрения, които имат най-голям принос. Не е   пресилено, ако кажа, че в Sensata даваме възможност за развитие и надграждане на   грейдовете, които са приети за обичайния максимум в масовата практика.

 Важно е и въздействието на хората, избрани в Technical Ladder, върху развитието на техническите таланти – оценяват се много техните коучинг умения и опит за откриване и развитие  на  самостоятелни специалисти в екипите. Именно човешките взаимодействия са ключови що се отнася до избора на кандидати за програмата. За Sensata е важно отношението между специалистите особено при разработването на големи проекти, които създават нови продукти и решения. Предвидено е също и обучение за работа с определени инструменти – в помощ на изграждането на експертиза и умения за управление.

Бих казал, че водеща роля на хората в Technical Ladder е да увличат и ангажират екипа, да създават добри работни условия и екипност.“

Ако се замислим, в това се крие същината на професионалното развитие – да имаш възможност да покажеш потенциала си, но да го правиш постоянно, с упоритост и умения. Да бъдеш технологичен гуру и вдъхновяващ лидер до голяма степен е призвание. Но да имаш възможността да го демонстрираш, това вече е кариерно развитие.

Затова ще завършим с един простичък съвет – бъдете смели, креативни и упорити. И не спирайте да се изкачвате по стълбата на собствения си талант.

За възможностите за работа в Sensata Technologies можете да научите повече на:https://Sensata-Careers/jobs

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ