Ръст на пътуванията в чужбина

Ръст на пътуванията в чужбина

Ръст на пътуванията в чужбина

 318,3 хил. българи са пътували в чужбина през месец март, което е с 1,6% повече в сравнени със същия месец на 2014 г.

Увеличение на пътуванията на български граждани на годишна база е отчетено към Испания - с 16,9%, Румъния - с 15%, Чешката република - с 12,6%, Гърция - със 7,7%, Сърбия - с 6,9%, Германия - с 5,3% и други. Намалели са обаче пътуванията към Обединеното кралство - с 9,5%, Австрия - с 9%, Италия - с 8,2%, Белгия - със 7,9%, бившата югославска република Македония - със 7,1%, Франция - с 5,4%, Турция - с 5,3% и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 50%, следвани от пътуванията със служебна цел – 28,2% и с цел почивка и екскурзия – 21,8%. В сравнение с март 2014 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с други цели и със служебна цел - съответно с 14 и 8,2%, докато тези с цел почивка и екскурзия намаляват с 23,6%.

През март 2015 г. страната ни е била посетена от 370,5 хил. чужденци, което е с 2,6% над нивото от март 2014 г. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 23,1 и 9,5%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 11,8%.

От общия брой чужденци, посетили България през март 2015 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 45,9%, или с 1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Белгия - с 10,4%, Обединеното кралство - със 7,5%, Франция - с 6,3%, Испания - с 4,7%, Чешката република - с 3,9%, Гърция - с 1,8%, Австрия - с 1,8%, Италия - с 1,2% и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Унгария - с 30,2%, Полша - с 5% и други.

Увеличават се посещенията на граждани от групата  - с 2,3%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция - с 9,9%.

През март 2015 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 42%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 37,2% и със служебна цел – 20,8%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ