Човекът и машината: Новото съвместно съществуване

Човекът и машината: Новото съвместно съществуване

Промишлени роботи се придвижват свободно из производственото хале и работят ръка за ръка със своите колеги - хората. Благодарение на многобройни сензори и високо развит изкуствен интелект, те вече не са само механични общи работници. Вместо това автономните системи реагират гъвкаво на околната среда и могат например да разпознаят кога човекът срещу тях се уморява. Тогава те адаптират съвместния темп на работа така, че колегата им да не се претоварва.

Добре дошли в света на труда на бъдещето, което съвсем не е толкова далечно. Първите роботи, способни да съпреживяват и откликват на човешките емоции, вече са реалност, както и интелигентният софтуер, който пише автоматично спортни новини, или автомобилите, които се движат през трафика без водач. С други думи, машини и IТ системи завладяват като колеги и помощници нашия личен и професионален живот. И това има последици.

Дигиталната трансформация променя пазара на труда

Въпреки че много детайли все още са неясни, едно е сигурно. Дигиталната промяна ще преобрази трудовия пазар. За нискоквалифицирани работни места с голям дял повтарящи се действия скоро вече ще са на разположение автономни системи, които да поемат тези дейности поне частично. Затова много експерти очакват, че нуждите от човешки труд в хода на дигиталната трансформация ще се променят по кардинален начин. Професии с редовно повтарящи се ръчни действия в бъдеще биха могли да отпаднат.

Според изследване на ING DiBa почти 60 процента от германските работни места са застрашени от увеличаващото се използване на нови технологии. Особено силно засегнати - 86 процента, са секретари, следвани от общи работници - 85 процента, както и механици, водачи на превозни средства и оператори на машини - 69 процента. Подобни очаквания има McKinsey за онези дейности в САЩ, които изискват само средна квалификация - преди всичко в офиса, в продажбите или в производството. Очаква се в периода от 2015 г. до 2025 г. между 10 и 15 процента от всички работни места да изчезнат. Това е много по-сериозен обрат, отколкото за десетилетията преди това, през които ,като следствие от автоматизацията, са отпаднали едва между 4 и 9 процента от работните места.

При това дигиталната трансформация не обхваща всички браншове едновременно. Според анализ на консултантската компания Roland Berger информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в Европа ще увеличат дела си в създаването на брутния продукт най-напред в автомобилната индустрия и в логистиката и ще доведат до основополагащи промени в предприятията. Във „втора вълна” след това попадат машиностроенето и изграждането на съоръжения, електроиндустрията, медицинската техника и енергетиката. По-малко драматично и със значително закъснение след тях се присъединяват химическата индустрия, както и секторът на въздухоплаването и космическите полети.

Навлизането на автономни системи в трудовите процеси е предпоставка за оптимизъм в предприятията, тъй като изследователи и ръководители очакват нарастване на ефективността. Масачузетският технологичен институт (MIT) например изхожда от това, че времето на бездействие на работниците ще се намали с 85 процента вследствие на сътрудничеството с роботи. Повишаване на ефективността в милиарди предсказват също експерти на World Economic Forum – например, ако в бъдеще по пътищата пътуват колони от автономни товарни МПС. Тази перспектива вероятно не радва толкова шофьорите на камиони, чиито работни места биха могли да бъдат загубени поне отчасти заради това. Само в САЩ например те наброяват 3,5 милиона души.

За работниците предстоящата промяна носи и добри новини. Както при предишни технологични промени, вследствие на навлизането на роботи и други автономни системи възникват нови работни места с интересни профили, защото от гледна точка на креативността и взаимодействието с хората машините ще изостават в дългосрочна перспектива. Проучване на германския Институт за изследване на пазара на труда показва, че чрез Индустрия 4.0 структурната промяна ще се ускорява към предлагането на все повече услуги. Затова вместо намаляващ брой на заетите изследователите очакват засилени движения на работната ръка между браншове и професии. С тези промени е свързано и увеличаващото се създаване на добавена стойност, което ще доведе не само до повече макроикономически печалби, но и до по-високи възнаграждения поради повишените изисквания към работната ръка.

Оптимизмът преобладава

В анкета, проведена от консултантската фирма etventure сред 2 000 големи предприятия в Германия с минимален оборот от 250 милиона евро годишно, преобладава оптимизмът. 23 процента от анкетираните фирми очакват прираст на работните места, докато 18 процента допускат, че ще се стигне до съкращаване на работници. 59 процента посочват, че очакват константен брой на заетите лица. Например в завода за електроника на Siemens в Амберг, който постоянно се модернизира, броят на служителите остана константен при осемкратно увеличаване на обема на производството.

Предпоставка за сигурно работно място в бъдеще ще бъде преди всичко доброто образование. Според изследване на Института на германската икономика над 30 процента от предприятията през следващите пет години ще се нуждаят от повече квалифициран персонал. Ще се търсят преди всичко добри способности за комуникация и сътрудничество, професионално и фирмено ноу-хау, технически/търговски умения, IТ специализирани знания и онлайн компетенции. Европейската комисия също посочва, че в близко бъдеще за 90 процента от работните места ще е необходима известна степен на IТ компетенции.

В крайна сметка човекът и машината в света на труда не е задължително да бъдат от двете страни на барикадата. Ако предприятия и работници използват шансовете, съвместното съществуване на автономни системи и хора може да оповести началото на нова ера в света на труда.

Източник: списание HiTech, издание на Siemens Австрия

 

 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ