Иван Тодоров: Киберсигурност на франчайз

Иван Тодоров: Киберсигурност на франчайз

Финансови измами и изтичане на секретни данни са част от предизвикателствата в областта на киберсигурността, пред които се изправят световни корпорации, банки и институции. И ако сега е най-подходящият момент за стартиране на бизнес в света на дигиталната сигурност и защита, тогава коя би била отправната точка? Иван Тодоров, изпълнителен директор на TAD GROUP, стартира нов франчайз модел, който предоставя възможност на предприемачи по цял свят да започнат собствен бизнес в пазара, оценен за милиарди долари.

- Г-н Тодоров, какво различава новия франчайз модел от вече добре познатия ни?

- Въпреки своите предимства, франчайзинговият бизнес модел крие и някои неудобства както за франчайзодателя, така и за франчайзополучателя. Една от тях е високата стартираща цена - много фирми изискват инвестиция в размер на десетки, а дори и стотици хиляди долара, което е значителна пречка за бъдещи бизнес собственици. Друг основен проблем е контролът на качеството. Лошо преживяване в един от офисите на компанията, може да повлияе на мнението на клиента за цялата компания. В TAD GROUP разпознаваме тези недостатъци и се опитваме да ги минимализираме чрез нов франчайз модел, като изискваме ниска първоначална такса, с възможност за 100% възстановяване на вложената сума след девет месеца, когато заложените цели са постигнати. Идеята е възвърнатата инвестиция да бъде вложена в маркетинг и разпознаваемост на марката на всяка територия. Този подход цели да подпомогне цялостния успех на компанията, както и да допринесе за това, клиентите ни да получават най-доброто възможно обслужване. Освен това, много франчайзодатели използват бизнес модел, при който взимат печалбата от брутния приход на франчайзополучателите. Ние се стремим да поддържаме отношения на справедливост и равнопоставеност между двете страни, като взимаме само лицензионни и авторски възнаграждения от печалбата на своите франчайз офиси. Този вид сътрудничество е печеливш за всички страни и свежда рисковете на нашите франчайз партньори до минимум.

- Как подбирате партньорите си?

- Ние избираме нашите франчайзополучатели много внимателно, тъй като те са в основата на всеки пазар, на който присъстваме. Търсим правилните умения в амбицирани и мотивирани предприемачи, които притежават хъс за преследване на успеха. Нашата цел е да създадем франчайз бизнес модел в областта киберсигурността, който да бъде успешен за всички страни. Това, което TAD GROUP предлага е уникално в историята на франчайзинга. При отварянето на офис на нова локация, бизнес собственикът не е задължен да назначава скъп екип от професионалисти в областта на киберсигурността. Специализиран екип се наема само в случаи, когато той е необходим и то срещу символична сума. Това е друг аспект от нашия стремеж да поддържаме ниски разходи и да предоставяме качествени грижи за клиента.

Технологични познания и бизнес нюх са в основата на успеха

Иван Тодоров притежава магистърска степен „Компютърни технологии, мрежи и администрация“, както и множество сертификати за киберсигурност и менажиране на проекти. Това, което го отличава обаче, е неговият разнообразен и богат опит в бизнеса. Като изпълнителен директор на Сабуей България, г-н Тодоров развива веригата от ресторанти от нула до напълно развит пазар и до момента е единствен на територията на Централна и Източна Европа. Технологичните му познания и бизнес нюх са мощна комбинация и предимство за всеки, който е част от неговия екип.

За TAD GROUP

[[{"fid":"334683","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":389,"width":800,"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]

TAD GROUP има солиден опит в пенетрейшън тестовете и оценките на информационната сигурност. Компанията се води от методологиите на OWASP, SANS, NIST и др. Основна част от клиентите на TAD GROUP са средни и големи бизнеси от разнородни индустрии, за които високите нива на сигурност на информацията и защита на данните са от изключителна важност. Портфолиото от клиенти включва компании от правителствения до частния сектор, както и такива, опериращи в различни сектори като банкиране, биотехнологии, здравеопазване и др.

Портфолиото от услуги на TAD GROUP включва и иновативната система за изработка на защитени уеб сайтове - TAD CMS (TAD Content Management System), която бързо привлича интереса на много компании поради своята уникалност. Системата обединява управление и персонализиране на почти всички елементи на модерния уеб сайт и осигурява максимална защита на неговото съдържание. TAD CMS разполага с интуитивен интерфейс, който предоставя на администраторите богат набор от инструменти за управление на уеб съдържанието. Плановете на компанията са да разработи системата като отделен самостоятелен софтуер, който всеки, с минимални технически познания, да може да инсталира и настрои за минути. Наскоро, Profitable Venture Magazine, обяви TAD GROUP за един от шестте най-добри франчайзинга в сферата на киберсигурността.

Автор: Венцислав Савов