Офертите за концесията на Летище София ще се приемат до 22 октомври

Офертите за концесията на Летище София ще се приемат до 22 октомври

Офертите за концесията на Летище София ще се приемат до 22 октомври

Правителството стартира открита, конкурентна тръжна процедура за концесията на летище София на 5 юли 2018 г., за да избере най-квалифицирания партньор. Очаква се офертите да бъдат получени до 22 октомври 2018 г. Международната финансова корпорация - IFC, член на Групата на Световната банка, в партньорство с ЕБВР, сътрудничи на правителството на България за структурирането и провеждането на търга за концесията на летище София.

Като привличат инвестиции и експертен опит от частния сектор, концесиите на летища могат да доведат до значителни икономически ползи за държавите чрез стимулиране на растежа на туризма, подобряване на обработката на товари, повишаване на качеството на обслужване на пътниците и намаляване на фискалната тежест върху правителствата, посочиха от българския офис на Световната банка.

При концесия правителството предоставя на частния партньор само правото да управлява летището. Цялата летищна инфраструктура, както и активите, остават публична собственост, включително всичко, построено от концесионера по време на концесията.

IFC се включи в проекта на 25 октомври 2017 г. по покана на правителството. Паралелно с летище София IFC в момента работи като водещ консултант по четири други концесии в Азия, Източна Европа, Близкия изток и Карибския басейн. Освен това през последните години IFC успешно е сътрудничила по реализацията на концесиите на пет летища, които се използват от 20,8 милиона пътници годишно и носят на тези държави 5,7 милиарда долара в частни инвестиции, отбелязват от българския офис на Световната банка.

Международната финансова корпорация ще постави своя международен опит в услуга на правителството на България, което да осъществи партньорство с опитен и успешен летищен оператор, както с цел подобряване на дейността и обслужването на пътниците на летище София, така и за финансиране на цялостна модернизация на инфраструктурата на летището.

За да се постигне това, спечелилият частен оператор ще бъде задължен да:

  • инвестира минимум 600 млн. евро в инфраструктурата на летището за период от 35 години, включително да изгради нов терминал в рамките на 10 години, за да се отговори на изискванията на нарастващия трафик и да се замени Терминал 1, който работи от 1940 г.;
  • да гарантира плащания към държавата от 550 млн. лв. при поемане на управлението на летището и минимум 15 млн. лв. годишно концесионно възнаграждение за всяка година в продължение на 35 години;
  • да увеличи трафика на пътници и товари, което ще окаже положителен ефект върху цялата икономика;
  • да гарантира най-високо ниво на обслужване на пътниците в съответствие с ниво Оптимално на ИАТА, което означава кратки срокове за проверка на пътници, по-бързо преминаване през проверката за сигурност и паспортен контрол;
  • достатъчно места за сядане, по-бързо получаване на багажа и по-малко чакане;
  • цялата разработена инфраструктура ще трябва да отговаря на най-високите международни стандарти, определени от ИАТА и ЕААБ.

Инвеститорът, който предложи на България комбинация от най-високото годишно концесионно възнаграждение и най-добрата цялостна визия за устойчиво развитие на летището, и който отговаря на критериите за допустимост, установени за проекта, ще спечели правото да управлява летището. Всички оферти ще бъдат отворени публично, уверяват от банката. Цялата документация по проекта се публикува на неговия уебсайт и е достъпна за обществеността, за да се гарантира прозрачността и законосъобразността на процеса.

Международната финансова корпорация - IFC - член на Групата на Световната банка, е най-голямата институция за глобално развитие, насочена към частния сектор на нововъзникващите пазари. Корпорацията работи с повече от 2000 фирми в цял свят, като използва капитала си, експертни знания и влияние за създаване на пазари и възможности в най-трудните райони на света.

Освен съдействие за процедурата за отдаване на летище София на концесия, в момента Програмата на ЕБВР за подготовка на инфраструктурни проекти /ППИП - IPPF/ предоставя помощ за 8 други тръжни процедури на ПЧП в региона, включително пристанища в Украйна и Египет, управление на инфраструктурни обекти в Гърция, Казахстан и Йордания, пътища в Ливан и летища в Йордания.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски откри процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект "Гражданско летище за обществено ползване София" - публична държавна собственост, с решение от 2 юли т. г., основано на Закона за концесиите и на Закона за гражданското въздухоплаване. С посоченото решение на министъра е одобрено обявлението за откриване на процедурата, както и документацията за концесията.

Обявлението за откриване на процедурата бе публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз на 5 юли 2018 г. На същата дата решението за откриване на процедурата, обявлението за концесията, обосновката на концесията и документацията за концесията са публикувани в Националния концесионен регистър.

Летище София е най-голямото летище, разположено на територията на България, което с Решение на Министерския съвет от 29 декември 2002 г. е обявено за летище за обслужване на международни превози. През 2017 г. Летище София е обслужило 6 490 096 пътници. Летище София разполага с два пътнически терминала - Терминал 1 и Терминал 2.

Към момента Летище София се управлява от "Летище София" ЕАД, еднолично търговско дружество със 100 процента държавна собственост на капитала, в което правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Настоящата процедура за концесия се открива в съответствие със Закона за концесиите и Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ