Панайотис Русакис: Tрансформацията дава възможност за бизнес растеж

Панайотис Русакис: Tрансформацията дава възможност за бизнес растеж

Панайотис Русакис споделя за науката и иновациите зад  бездимните продукти на „Филип Морис Интернешънъл“,  както и за глобалните цели за устойчиво развитие на компанията, която преобръща напълно представите ни за тютюневата индустрия

- Впускате се в ново професионално предизвикателство в структурата на „Филип Морис България“ на позицията ръководител на отдел „Управление на проекти“. Как предишната ви функция в компанията ще ви помогне за изпълнение на новите задължения?

- В новата ми роля на ръководител на отдел „Управление на проекти“ и в среда, включваща множество продуктови категории, аз ще ръководя екип, чийто основен приоритет е компанията да не губи фокуса си и да не се отклонява от основни ценности и стратегически приоритети с помощта на процес за управление на проекти. Тези проекти са свързани с развиване на способности за изпълнение на нашата визия за изграждане на бъдеще без дим. Тази мисия, разбира се, може да срещне пречки особено в днешната все по-комплексна среда, в която дори и огромните усилия и мащабните програми не гарантират постигане на крайната цел. В нашия случай крайната цел e удовлетворението на потребителите, които правят своя избор да преминат към бездимни алтернативи, които макар и не без риск, научно доказан по-добър избор в сравнение с продължителното пушене. Предишният ми опит в компанията като ръководител на отдел „Бранд ритейл и дистрибуция“ ми доказа, че да удовлетвориш нуждите на потребителите се учи най-добре на терен – работейки в търговската ни мрежа. Там имаме възможността и удоволствието да работим пряко и по смислен начин с нашите потребители – пълнолетните пушачи, като им оказваме помощ, даваме им съвети и разказваме за науката зад нашите продукти. В този смисъл моят предишен опит в компанията ще ми помогне да обвържа по-добре работата на проектните екипи с пазарната реалност и ще внеса в тази работа част от знанията, придобити на терен.

- Как трансформацията на компанията се отразява на вътрешните процеси и как тя променя организационната култура?

- Всяка трансформация, която пряко или косвено засяга хора, трябва да се основава на смислена кауза и всеки, участващ в процеса, трябва да бъде ангажиран с нея. Реалната промяна не може да бъде наложена отвън и навиците на милиарди хора по света не могат да бъдат променени, без първо да променим себе си. Двигател на трансформацията на „Филип Морис Интернешънъл“ е потребителят и неговите потребности. Процесът на трансформация обаче трябва да дойде отвът­ре чрез основни ценности, в които компанията вярва и за които всеки член на екипа работи. За нас във „Филип Морис Интернешънъл“ е от ключово значение да сме прозрачни в нашата дейност и в принципите, които отстояваме, като в същото време работим и с мисъл за устойчивото развитие във всеки аспект на нашия бизнес. Трансформацията от друга страна е факт в живота на всеки един от нас. Графикът на модерните потребители е динамичен и еволюира спрямо нуждите им. Разбиранията за работна среда също се промениха из основи, адаптирайки се към променящата се реалност. Това са само няколко примера, които илюстрират, че живеем в един, до голяма степен, напълно нов свят, в който непрекъснатата трансформация е условие за растеж, а това се постига чрез адаптиране и развитие на организационната култура в посока поставяне на потребителя и служителя в центъра на всичко.

- Компанията преобръща напълно цялата тютюнева индустрия. Каква е ролята на иновациите за реализирането на визията на „Филип Морис Интернешънъл“ за изграждане на бъдеще без дим? 

- Обновяването на тютюневата индустрия, която в продължение на десетилетия бе стабилна и устойчива, се обуславя от науката, технологиите и иновациите. В последните години „Филип Морис Интернешънъл“ извърши радикална промяна и преобърна изцяло бизнеса си в посока изграждане на бъдеще без дим посредством бездимни продукти, за които е научно доказано, че макар и не без риск, са по-добра алтернатива на продължителното пушене. Тази цел ни вдъхновява и провокира да работим усилено за още по-добри иновации, те са двигател на трансформацията на нашата индустрия, а и на света около нас. Науката и иновациите са вплетени във всеки аспект на нашата работа.

- „Филип Морис Интернешънъл“ е една от водещите световни компании що се отнася до прозрачност и устойчивост. Какви са стратегическите приоритети на компанията в областта на устойчивото развитие?

- За нас устойчивото развитие е път към създаване на дългосрочна стойност и същевременно това е начинът да минимизираме отрицателните външни ефекти, свързани с  продукти, операции и верига на доставки. Стратегията на компанията, свързана с устойчиво развитие, се фокусира върху няколко направления – да положим всички усилия цигарите да бъдат заменени от бездимни продукти; да комерсиализираме отговорно нашите продукти и бизнес операции в съответствие с всички регулации; да работим за непрекъснато подобряване на нашето социално въздействие, като социално-икономическото благополучие на общностите, отглеждащи тютюн, здравето и безопасността на всички наши служители, но не на последно място – да се фокусираме върху екологични въпроси като опазване на климата, предотвратяване на замърсяването с отпадъци и интегриране на екодизайн и концепцията за кръгова икономика в разработването на нашите продукти.

Климатичните проблеми са една от най-големите заплахи, пред които е изправен светът. Трябват спешни действие за справяне с тази криза и „Филип Морис Интернешънъл“ е на предна линия в тази битка. За целта сме си поставили основни цели като въглеродна неутралност до 2025 г. и нулеви нетни емисии по веригата ни на доставки до 2040 г.

Устойчивостта е начин на мислене, който черпи от съществени елементи на корпоративната култура и е обвързан по интегриран начин с нашия подход за поставяне на клиента в центъра на всичко.

 

*Материалът се публикува с подкрепата на „Филип Морис България“.

Текстът е от бр. 04/2022 на сп. Мениджър

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ