Българската икономика нараства с 4,5% на годишна база през последното тримесечие на 2021 г.

Българската икономика нараства с 4,5% на годишна база през последното тримесечие на 2021 г.

Българската икономика нараства с 4,5% на годишна база през последното тримесечие на 2021 г.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4,5 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 1 на сто спрямо третото тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2021 г. сочат, че БВП в номинално изражение достига 38 513,5 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 33 476,3 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 81,7 на сто, което в стойностно изражение възлиза на 31 476,7 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 8 283,1 млн. лв. и заема 21,5 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни брутната добавена стойност нараства с 1,2 на сто.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1,3 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП по сезонно изгладени данни спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност нараства с 4,2 на сто. Крайното потребление регистрира ръст от 7,9 на сто, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 12,5 на сто през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 12,9 на сто, а вносът нараства с 11,2 на сто.

 

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ