Бурен икономически ръст от 9,6% за второто тримесечие обяви НСИ

Бурен икономически ръст от 9,6% за второто тримесечие обяви НСИ

Бурен икономически ръст от 9,6% за второто тримесечие обяви НСИ

Впечатляващ ръст на БВП на страната през второто тримесечие на годината от 9.6%, отчита НСИ в експресна оценка на данните, оповестена днес. Отскокът на икономиката е на годишна база, което означава, че растежът е отчетен спрямо показателите за второто тримесечие на миналата година, когато икономическите показатели потънаха под натиска на ковид-кризата.

Нарастването на БВП спрямо първото тримесечие на тази година е с 0.4%. Експресните оценки на НСИ за БВПсе основават на предварителните и налични към момента, месечни и тримесечни данни, които подлежат на последващи актуализации и ревизии, на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за второто тримесечие на 2021 г. са подготвени в срок от 47 дни след отчетния период.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 31 085.5 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2021 г. е 26 974.5 млн. лeвa.

Потреблението е било най-силният двигател на растежа през второто тримесечие. То най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 80.2%, което в стойностно изражение възлиза на 24 932.3 млн. лева. На годишна база потреблението регистрира ръст от 6,7%,  а спрямо предходното тримесечие - с 2,5%

Другият основен фактор в съставянето на БВП - бруто капиталообразуването е 5 844.4 млн. лв. и заема 18.8% относителен дял в БВП. То расте на годишна база с 4,2%. Външнотърговското салдо е положително. Износът на стоки и услуги се увеличава с 20.3%, а вносът на  стоки и услуги нараства с 28.6%.

 
 

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ