Над 4,7 милиона българи осигурени в четири вида пенсионни фондове

Над 4,7 милиона българи осигурени в четири вида пенсионни фондове

Над 4,7 милиона българи осигурени в четири вида пенсионни фондове

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30 юни е 4 712 456 души и нараства на годишна база с 1,61 на сто, съобщава Комисията за финансов надзор.
В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30 юни са акумулирани нетни активи на стойност 14 709 775 хил.лв.  Те също регистрират ръст - с 12,23 на сто, в сравнение с края на първото полугодие на 2018 г.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото полугодие на 2019 г. възлизат на 100 263 хил.лв. и се увеличават с 8,12 на сто в сравнение с отчетените приходи за първото полугодие на 2018 г. Нетният финансов резултат на дружествата е 33 212 000 лева.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ