Доходът средно на човек от домакинство стигна 1716 лв., разходът -1583 лв.

Доходът средно на човек от домакинство стигна 1716 лв., разходът -1583 лв.

Доходът средно на човек от домакинство стигна 1716 лв., разходът -1583 лв.

Общият доход средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2019 г. е 1716 лв. и нараства с 11,3 на сто спрямо същото тримесечие на 2018 г., съобщи Националният статистически институт(НСИ). Общият разход средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2019 г. е 1583 лв. и се увеличава с 4,3 на сто спрямо същото тримесечие на миналата година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.5 на сто), следван от доходите от пенсии (27,2 на сто) и от самостоятелна заетост (6,7 на сто). Спрямо третото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.3 процентни пункта, доходът от социални обезщетения и помощи - с 0,8 процентни пункта, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 1 процентен пункт.

За какво харчим най-много

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за: храна (30,1 на сто), жилище (16,1 на сто), данъци и социални осигуровки (13,1 на сто) и транспорт и съобщения (11,2 на сто).

Спрямо третото тримесечие на 2018 г. по-съществено се увеличава относителният дял на разходите за свободно време, културен отдих и образование - с 1,5 процентни пункта, данъци и социални осигуровки - с 0,8 процентни пункта, здравеопазване - с 0,5 процентни пункта, а делът на разходите за транспорт и съобщения намалява с 0,5 процентни пункта.

През третото тримесечие на 2019 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. При повечето хранителни продукти има увеличение на консумацията. По-съществено нараства потреблението на плодове - от 17,8 на 19,4 кг, на зеленчуци - от 25,8 на 27,1 кг, и на яйца - от 36 на 37 броя. Намаление се отчита при потреблението на хляб и тестени изделия - от 21,3 на 20,4 кг, и на кисело мляко - от 7,7 на 7,6 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене и захар.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ