Цитат на деня

Цитат на деня

Цитат на деня

"Върви, народе възродени,

 към светла бъднина върви,

с книжовността, таз сила нова,

 съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета!

В световните борби върви,

от длъжност неизменно воден -

и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,

което във душите грей!

Напред! Народността не пада

 там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!...

О, влез в Историята веч,

духовно покори страните,

които завладя със меч!..."

Тъй солунските двама братя

 насърчаха дедите ни...

О, минало незабравимо,

о, пресвещени старини!

България остана вярна

на достославний тоз завет -

в тържествуванье и в страданье

извърши подвизи безчет...

Да, родината ни години

пресветли преживя, в беда

неописуема изпадна,

 но върши дългът се всегда!

Бе време, писмеността наша

кога обходи целий мир;

за все световната просвета

 тя бе неизчерпаем вир;

бе и тъжовно робско време...

 Тогаз Балканский храбър син

навеждаше лице под гнета

 на отоманский властелин...

Но винаги духът народен;

 подпорка търсеше у вас,

о, мъдреци!... През десет века

все жив остана ваший глас!

О, вий, които цяло племе

извлякохте из мъртвина,

народен гений възкресихте -

заспал в глубока тъмнина;

подвижници за права вярна,

сеятели на правда, мир,

апостоли високославни,

звезди върху Славянски мир,

бъдете преблагословени,

о вий, Методий и Кирил,

отци на българското знанье,

творци на наший говор мил!

Нек името ви да живее

във всенародната любов,

речта ви мощна нек се помни

в Славянството во век веков!"

Стоян Михайловски

Ключови думи

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ