COVID-19

"Омикрон" в настъпление, превръща се в доминиращ вариант у нас

"Омикрон" в настъпление, превръща се в доминиращ вариант у нас

Повече от половината проби, секвенирани в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), са от варианта "Омикрон". Това показва справка на НЦЗПБ към днешна дата. 

Общо 234 са клиничните проби, взети от пациенти с COVID-19 в периода от 3 до 13 януари, които са изпратени от 21 области в страната.

При 129 (55.1%) проби се установи вирусен вариант "Омикрон" (BA.1), а при 105 (44.9%) са от вариант "Делта" (B.1.617.2) или подварианти на "Делта" (AY.*) на SARS-CoV-2. Окончателният анализ за дефиниране на вирусните варианти е извършен с помощта на програма Nextclade v1.13.0. и Pangolin COVID-19 Lineage Assigner v3.1.17. 

Според данните "Омикрон" доминира в областите Благоевград, Варна, Монтана, Пазарджик, Перник, Сливен, София-град, Стара Загора и Хасково.

Предишното изследване на НЦЗПБ показа, че 43% от секвенираните проби са били положителни за Омикрон

[[{"fid":"387656","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":false,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":569,"width":764,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]