На опашката за енергия от възобновяеми източници

На опашката за енергия от възобновяеми източници

През 2020 година източниците на възобновяема енергия са осигурили 37% от брутното потребление на електроенергия в ЕС, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. За сравнение, през 2018 г. делът на възобновяемата енергия е бил 34%.

В България потреблението на електроенергия от възобновяеми източници под средното за ЕС  (23,6%).

Вятърната и хидроенергията са съставлявали над две трети от общото количество електроенергия, генерирано от възобновяеми източници – съответно 36% и 33%. Останалата една трета от електроенергията е от слънце (14%), твърди биогорива (8%) и други възобновяеми източници (8%).

Слънчевата енергия е най-бързо растящият източник на възобновяема енергия, като през 2008 г. тя е отговаряла за едва 1% от потребяваната електроенергия в ЕС.

Сред страните членки над 70 на сто от потребяваната електроенергия през 2020 година е била генерирана от възобновяеми източници в Австрия (78%) и Швеция (75%). Потреблението на електроенергия от възобновяеми източници е било високо и е съставлявало над половината от потребяваната електроенергия в Дания (65%), Португалия (58%), Хърватия и Латвия (53%).

На дъното на класацията с 15% или по-малко, се нареждат Малта (10%), Унгария и Кипър (по 12%), Люксембург (14%) и Чехия (15%).

[[{"fid":"387681","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":false,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":488,"width":800,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ