Над една трета от потреблението на електроенергия в ЕС вече е от възобновяеми източници

Над една трета от потреблението на електроенергия в ЕС вече е от възобновяеми източници

Над една трета от потреблението на електроенергия в ЕС вече е от възобновяеми източници

Делът на електроенергията от възобновяеми източници в брутното потребление на електричество в ЕС е достигнал до 32% през 2018 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Това представлява ръст от 1% в сравнение с 2017 г.

В България това равнище е 22%, което е малко под средното ниво за ЕС от 32%. Делът на електроенергията от възобновяеми източници в брутното потребление на електричество е най-висок в Австрия (73%), Швеция (66%), Дания (62%), Латвия (53%) и Португалия (52%).

В другия край на класацията на Евростат са Малта (8%), Унгария (8%), Люксембург (9%), Кипър (9%) и Полша (13%).

Водната и вятърната енергия съставляват общо две трети от електроенергията, генерирана от възобновяеми източници, като водноелектрическите централи допринасят за 33% от този тип електроенергия, а вятърните централи за 36%. Оставащата една трета се пада съответно на слънчева енергия (12%), твърди биогорива (10%) и други типове възобновяеми източници (9%).

[[{"fid":"347673","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":1108,"width":800,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ