Газпром няма да иска обезщетения от България за „Южен поток”

Газпром няма да иска обезщетения от България за „Южен поток”

Газпром няма да иска обезщетения от България за „Южен поток”

Европейската комисия прие решение, с което налага на руския концерн Газпром редица задължения, с които се отстраняват изразените от Комисията опасения по отношение на конкуренцията и се позволява свободният пренос на газ на конкурентни цени на пазарите на газ в Централна и Източна Европа в полза на европейските потребители и предприятия.

„Всички дружества, извършващи дейност в Европа, трябва да спазват европейските правила за конкуренцията, независимо от държавата им на произход. С днешното решение се премахват създадените от Газпром пречки, възпрепятстващи свободния пренос на газ в Централна и Източна Европа”, заяви комисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер.

Решението предвижда специална нормативна уредба за бъдещото поведение на Газпром, като задължава компанията да предприеме положителни стъпки за по-нататъшното интегриране на пазарите на газ в региона и да помогне за постигането на истински вътрешен енергиен пазар в Европа. Чрез това решение на клиентите на Газпром в Централна и Източна Европа се предоставя ефективен инструмент, за да се гарантира, че цената, която плащат, е конкурентна, допълни Вестагер.

Газпром е най-големият доставчик на природен газ в редица държави от Централна и Източна Европа. През април 2015 г. Комисията изпрати изложение на възраженията до Газпром. В него се посочва предварителното становище на Комисията, че дружеството нарушава антитръстовите правила на ЕС, като следва обща стратегия за разделяне на пазарите на газ според националните граници в осем държави членки (България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша и Словакия). Тази стратегия вероятно е позволила на Газпром да налага по-високи цени на газа в пет от тези държави членки (България, Естония, Латвия, Литва и Полша).

С днешното решение на Комисията се слага край на тази практика на Газпром. Освен това на Газпром се налага подробен набор от правила, които значително ще променят начина, по който дружеството извършва дейност на централно- и източноевропейските газови пазари.

Слага се край на договорните бариери пред свободния пренос на газ. Газпром трябва да премахне всички наложени на клиентите му ограничения по отношение на препродажбата на газ през граница.

Въвежда се задължение за улесняване на потоците на газ към изолираните пазари. Газпром ще позволи потоците на газ да текат към и от части на Централна и Източна Европа, които все още са изолирани от другите държави членки поради липса на междусистемни връзки, а именно балтийските държави и България.

Предвижда се структуриран процес за осигуряване на конкурентни цени на газа. На съответните клиенти на Газпром се предоставя ефективен инструмент, с който да се гарантира, че тяхната цена на газа отразява равнището на цените в конкурентни западноевропейски пазари на газ, особено в разпределителните центрове за втечнен газ.

Газпром не може да се възползва от каквито и да е предимства, свързани с газовата инфраструктура, които получава от клиентите си, като използва господстващата си пазарна позиция в доставките на газ.

Всички тези задължения отговарят на изразените от Комисията опасения по отношение на конкуренцията и постигат целите и за осигуряване на свободен пренос на газ в Централна и Източна Европа на конкурентни цени.

Комисията реши да направи тези задължения правно обвързващи по отношение на Газпром.

Ако дадено дружество нарушава тези задължения, Комисията може да наложи глоба в размер до 10 процента от световния оборот на дружеството, без да се налага да установява нарушение на антитръстовите правила на ЕС, припомня ЕК.

Договорените задължения на Газпром ще са в сила осем години.

Премахване на исканията, получени чрез използване на господстващо положение на пазара

Еврокомисията се опасяваше, че дружество Газпром е използвало господстващото си положение на пазара на доставка на природен газ, за да получи предимства по отношение на достъпа или контрола на газовата инфраструктура. В изложението на възраженията бяха изразени опасения във връзка с проекта "Южен поток" в България и тръбопровода "Ямал" в Полша.

По отношение на "Южен поток" в решението ясно се посочва, че "Газпром" няма да се възползва от получените предимства. "Газпром" няма да иска обезщетения от българските партньори след прекратяването на проекта "Южен поток". Това се прилага, без да се засяга въпросът дали това искане би било изобщо основателно.

Що се отнася до тръбопровода "Ямал", разследването на Комисията показа, че положението не може да се промени чрез тази антитръстова процедура, тъй като отношенията в областта на газа между Русия и Полша са определени от междуправителствени споразумения.

За да се изготвят по-добре бъдещите междуправителствени споразумения, Комисията представи законодателно предложение, чрез което междуправителствените споразумения за газа и нефта ще подлежат на предварителен контрол от страна на Комисията. Това предложение влезе в сила през 2017 година.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ