България е с най-ниските разходи за труд в ЕС

България е с най-ниските разходи за труд в ЕС

Средните почасови разходи за труд в икономиката на ЕС са били 29,1 евро и 32,8 евро в еврозоната през 2021 г., става ясно от данни на европейската статистическа служба Евростат. През 2020 г. двата показателя са били съответно на ниво 28,6 евро и 32,4 евро.

Правят впечатление обаче големите разлики между отделните страни членки на ЕС като страната ни е на дъното по този показател. Най-ниските почасови разходи за труд в блока са регистрирани в България (7 евро) и Румъния (8,5 евро), а най-високите - в Дания (46,9 евро), Люксембург (43 евро) и Белгия (41,6 евро).

Двата основни компонента на разходите за труд са заплатите и други плащания на работодателите (като например социално-осигурителните). Делът на разходите извън заплатите в общите разходи за труд за цялата икономика е 24,6% в ЕС и 25,1% в Еврозоната.

Най-нисък дял на разходите, различни от заплатите, е регистриран в Литва – 3,7%, а след нея се нареждат Румъния (4,9%) и Ирландия (8,7%). Най-висок е делът в Швеция (32,0%), Франция (31,9%) и Италия (28,3%).

 

[[{"fid":"391256","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":false,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":800,"width":800,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ