Регионалният БВП на глава от населението в ЕС - от 30% до 263%

Регионалният БВП на глава от населението в ЕС - от 30% до 263%

Регионалният БВП на глава от населението в ЕС - от 30% до 263%

Как изглежда картата на стандарт на живот в ЕС по региони? През 2018 г. регионалният БВП на глава от населението, изразен по отношение на стандартите за покупателна способност (PPS) е най-нисък (30%) в Майот, отвъдморски регион на Франция, и най-висок (263%) в Люксембург. Има значителни различия, както между държавите-членки на ЕС, така и в самите им региони, показва изследване на Евростат.

[[{"fid":"349663","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":529,"width":507,"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]
Графика на Евростат

Водещите региони по БВП спрямо средния в ЕС през 2018 г. след Люксембург, са били Южна (225%) и Източна и Средна (210%) Ирландия, Брюкселска област (203%) в Белгия, Хамбург в Германия (197%) и Прага в Чехия (192%).

След отвъдморския регион на Франция Майот, най-долу в класацията са три български региона: Северозападния (34%), Северен Централен (35%) и Южен Централен (36%). В Майот ниският БВП на глава от населението се обяснява главно с демографски фактори, като това например, че 42% от населението е на по-ниска възраст от 15 години.

През 2018 г. регионалният БВП на заето лице, изразен в стандартите за покупателна способност, варира от 35% от средния за Европейския съюз в централна южна България, до 235% от средния за ЕС в южна Ирландия.

Разликите могат да бъдат резултат от множество фактори. Често срещан фактор в регионите на ЕС с най-висок БВП на глава от населението е нетен приток на пътувания, който има тенденция да увеличава БВП на глава от населението в регионите, където тези пътуващи работят, и го намаляват в регионите на тяхното пребиваване.

Други фактори включват по-високи нива на участие на пазара на труда, по-ниски нива на безработица и по-голяма част от населението в трудоспособна възраст. Въздействието на тези фактори може да се анализира чрез сравнение на БВП на човек на глава от населението и БВП на заето лице.

През 2018 г. сред регионите, където БВП на глава от населението е по-висок от БВП на заето лице, най-големи разлики се наблюдават в Люксембург (263% от средното за ЕС в сравнение със 165% при заето лице), Прага (192% в сравнение със 121% при заето лице) в Чехия и Будапеща (145% на глава от населението в сравнение със 75% при заето лице).

[[{"fid":"349662","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":419,"width":675,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]
Графика на Евростат

За разлика от тях, сред регионите, където БВП на заето лице е по-висок от БВП на глава от населението, най-големите разлики са наблюдавани във Френска Гвиана, отвъдморски регион на Франция (105% от средното за ЕС за заето лице в сравнение с 48% на глава  от населението), както и в Майот (79% при заето лице в сравнение с 30% на глава от населението) и Гваделупа (107% в сравнение със 73%), следвани от Сицилия (90% спрямо 59%) в Италия и Ено (105% в сравнение със 75%) в Белгия.

По-ниският БВП на глава от населението в сравнение с производителността на труда като процент от средния за ЕС е резултат от по-ниския дял на заетите лица в сравнение с общото население, което се обяснява с по-ниските нива на участие на пазара на труда, по-високи нива на безработица, по-висок дял на населението в неработоспособна възраст и / или нетен приток на пътуване.

[[{"fid":"349661","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":349,"width":673,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
Графика на Евростат

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ