Ефективен подход към неразплатените вземания

Ефективен подход към неразплатените вземания

Ефективен подход към неразплатените вземания

Колкото по-бързо кредиторът предприеме действия, толкова по-голяма е вероятността вземането да бъде събрано, съветва адвокат  Надежда Петрова от „Коин Консулт“

- Каква е ситуацията след отмяна на извънредното положение по отношение на междуфирмената задлъжнялост и рисковете от фалити? 

- Много браншове бяха засегнати сериозно от кризата и резултатите от това икономическо сътресение започват да излизат наяве. Спрямо периода преди пандемията имаме осезаем ръст на запитванията за съдействие при несъбрани вземания. Бизнесът започва да изпитва затруднения в търговския оборот и липса на средства.

- Как да постъпят кредиторите и съответно длъжниците при ситуация с несъбрани вземания?

- Най-важното за един клиент е да събере вземането си по-бързо. Когато говорим за събиране на просрочени вземания важи правилото, че колкото по-бързо кредиторът предприеме действия, толкова по-голяма е вероятността вземането да бъде събрано. От друга страна длъжникът също има интерес да уреди задълженията си своевременно, тъй като в противен случай може да се пристъпи към принудително изпълнение, което е свързано със заплащането на допълнителни разноски и увеличаване на задължението.

- Какъв е подходът на вашата кантора?

- Обхващаме целия процес – както извънсъдебно, така и съдебно и изпълнително събиране. Предлагаме събиране както от юридически лица, така и от физически. Винаги се стремим да решим даден спор извънсъдебно, защото тогава се защитава максимално интересът и на двете страни. Ако не бъде постигнато споразумение, пристъпваме към съдебно събиране и съответните процедури по принудително изпълнение.

- Има ли гаранция, че вземането ще бъде събрано и каква е успеваемостта?

- Винаги, преди да поемем даден случай, правим обстойна проверка на длъжника и на документите, от които произтича вземането, за да дадем становище на клиента. Ангажираме се по случаи, за които преценим, че вземането е събираемо, и затова успеваемостта при нас е висока. Възнаграждението на кантората е обвързано с постигнатия резултат. Това е гаранцията, която даваме на нашите клиенти, че интересите им ще бъдат максимално защитени.

- Какво е предимството на клиентите, които ползват услугата абонаментно правно обслужване?

- Те ползват цялостно юридическо обслужване, съчетано с услугата по събиране на вземания. Ползват избран от тях пакет от юридически услуги според конкретните им нужди и на фик­сирана месечна цена, което им спестява значителни средства и им дава предвидимост при бюджетиране на разходите на дружеството. В допълнение клиентите, които използват абонаментното правно обслужване, имат преференции при събиране на вземания, както и при водене на съдебните дела. 

Автор: Венцислав Савов. Итервюто е публикувано в бр. 06 на списание Мениджър

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ