Еврохолд планира увеличение на капитала с 80 млн. лв.

 Еврохолд планира увеличение на капитала с 80 млн. лв.

Еврохолд планира увеличение на капитала с 80 млн. лв.

Еврохолд България АД, планира да увеличи капитала си с около 80 млн. лв. до близо 277 млн. лв. чрез емитирането на привилегировани акции. Набраните средства ще бъдат използвани за намаляване на задълженията на компанията, съобщават от дружеството. Постъпленията от емисията ще бъдат използвани също за подсилване на капиталовата позиция на дъщерния застрахователен холдинг - Евроинс Иншурънс Груп АД, както и в подкрепа на експанзията на групата.    

Увеличението на капитала на Еврохолд трябва да бъде одобрено от акционерите на извънредно общо събрание на 22 април, поканата за което вече е публикувана. Предложението е да се емитират близо 80 млн. нови привилегировани акции, всяка с номинал 1 лв. и емисионна цена 1.95 лв.

Новите привилегировани акции няма да дават право на глас в общото събрание на акционерите, но ще гарантират на притежателите им получаването на дивидент всяка година при следната схема: 6% от номиналната стойност на акция за първите пет години след вписването на емисията в Търговския регистър; 3% от номинала между шестата и десетата година; и 1% след десетата година от вписването.    

Увеличението на капитала на Еврохолд ще се счита за успешно, ако бъдат записани и изцяло платени поне 25.3% (20 милиона) от новите акции. При успех холдингът ще набере между 39 и 156 млн. лв. Всички детайли за емисията ще бъдат публикувани в проспекта за публично предлагане на ценните книжа. Мениджър ще е Евро-Финанс АД, един от най-големите инвестиционни посредници в България.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ