Morgan Stanley подобри прогнозата си за приходите на гръцките банки

Morgan Stanley подобри прогнозата си за приходите на гръцките банки

Morgan Stanley подобри прогнозата си за приходите на гръцките банки

Morgan Stanley подобри прогнозата си за нетния приход на гръцките банки през 2023 г. Според очакванията ръстът ще е с 5% до 10 на сто. Прогнозата се основава на увеличението с 50 базисни пункта на лихвените проценти от ЕЦБ до март 2023 г., което ще се отрази благоприятно на акциите на гръцките банки, коментира сайтът New Money .

Morgan Stanley вижда положителни признаци по отношение на нарастването на кредитите на домакинствата. Както става ясно от графика 1 потребителските кредити навлизат в положителна територия от август 2021 г., водени от ипотеките. Декември 2021 г. беше първият месец на по-слабо кредитиране за бизнеса, което отбеляза ръст от само 3% на годишна база.

Графика 1

[[{"fid":"388876","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":false,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":276,"width":795,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Morgan Stanley дава положителна оценка на увеличението на ипотечните кредити , отпуснати от Eurobank, които представляват 29% от общия кредите портфейл, спрямо тези на Alpha Bank (25%) и Piraeus (20%).

Целта на гръцките банки е нетното увеличение на кредитите да достигне до 10 млрд. евро в периода 2020-2024 г. Според сценария на Morgan Stanley то ще бъде с 6 млрд. до 8 млрд. евро през този период. Другата основна цел е необслужваните кредити на гръцките банки да доближат средните за ЕС нива от 2-3% до 2024 г. Alpha (приблизително 2%) и Piraeus (под 3%). Базовият сценарий на Morgan Stanley за нивата на необслужвани експозиции (NPE) на гръцките банкови институции е много консервативен – около 6% до 2024 г. Оптимистичният сценарий е за 4-5% на необслужваните експозиции в края на 2024 г.

Eurobank е постигнала най-голям напредък в консолидирането на баланса си, според Morgan Stanley. Затова не съществува риск за оперативните приходи на гръцката банкова институция, вследствие на намаляването на коефициента на необслужваните експозиции. С общ капиталов коефициент от 15,4% през деветте месеца на 2021 г., тя е първата банка на Гърция, която вероятно ще възобнови  разпределението на дивиденти през 2023 г. – акт, който ще се отрази благоприятно върху акциите и.

Графика 2

[[{"fid":"388877","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":false,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":551,"width":794,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ