Нараства търсенето на фондове в облигации като алтернатива на стандартните банкови спестовни продукти

Нараства търсенето на фондове в облигации като алтернатива на стандартните банкови спестовни продукти

Нараства търсенето на фондове в облигации като алтернатива на стандартните банкови спестовни продукти

Близо 80% от инвестициите са насочени към фондове с ниско-рисков инвестиционен профил

От началото на 2018 г. се наблюдава нарастване на интереса към  фондове, инвестиращи в облигации. По данни на експертите от Сосиете Женерал Експресбанк,  те представляват 67% от всички инвестиции във взаимни фондове. Останалите вложения са разпределени между фондове на паричен пазар (14%) и фондове в акции (19%). Данните обхващат първите 9 месеца на 2018 г. и включват предлаганите от банката над 21 взаимни фондa на дружеството за управление на активи Амунди.

[[{"fid":"316830","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":444,"width":531,"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]

 „Взаимните фондове имат редица предимства за клиента – от една страна, предлагат по-висока възвращаемост в сравнение с традиционните депозити, като доходите от тях са освободени от данък. Също така, инвестицията е достъпна във всеки един момент и не на последно място, фондовете са подходящи за клиенти, които не се занимават професионално с инвестиции“, коментира Людмила Костова, ръководител екип Партньорства и инвестиционни продукти в Сосиете Женерал Експресбанк.

От банката уточняват, че от началото на 2018 г. на най-голям интерес в цялата гама от инвестиционни продукти  на банката се радват фондовете Амунди, като инвестираните средства за този тип продукти са близо 77%. На второ място в предлаганото от Сосиете Женерал Експресбанк портфолио се нарежда Депозит Дуо- продукт, представляващ комбинация от страндартен депозит с по-висока доходоност за избран период и инвестиция във взаимен фонд.  На трето място е търсенето на застраховка Живот с инвестиционен характер – ПротектИнвест .

„Инвестицията във взаимни фондове позволява редовно да спестяваме част от средствата си с индивидуално подбрана стратегия. Впоследствие е възможно допълнително инвестиране в същия или друг подфонд със суми, съобразени с индивидуалния бюджет и рисков апетит. Това е и причината подобен тип инвестиция да привлича все повече клиенти, които търсят начини за активно управление на спестяванията си“, допълват от Сосиете Женерал Експресбанк.

В западна Европа, взаимните фондове са сред най-атрактивните и предпочитани продукти за управление на свободни средства, нареждайки се в спестовната гама между стандартния банков депозит (почти с нулева доходност към момента) и инвестицията в недвижим имот (с продължителен  процес и период за освобождане на средствата).

България все още стои сравнително назад в класацията по популярност на този тип инвестиция  (около 2.5%), като се нарежда на предпоследно място в Европа според проучване на Европейската Асоциация по Управление на Активите (ЕFAMA).Този процент е значително по–висок в други европейски държави, като например във Франция, Дания, Белгия (над 30%), но показателите сочат, че все повече хора се възползват от предимствата на взаимните фондове. По данни на Българска народна банка към юни 2018г. активите под управление на  местни и чуждестранни инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3 762,4 млн.лева, отчитайки ръст от 21% на годишна база. Вниманието е насочено към чуждестранните инвестиционни фондове, които управляват 57% от общия обем средства, или 2 388,9 млн.лева. Техният размер нараства на годишна база с 451,2 млн. лева (23%).

[[{"fid":"316774","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":399,"width":532,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ