Общият доход средно на лице от домакинство нараства с 12,7% в началото на 2020 г.

Общият доход средно на лице от домакинство нараства с 12,7% в началото на 2020 г.

Общият доход средно на лице от домакинство нараства с 12,7% в началото на 2020 г.

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2020 г.  е 1 712 лв. и нараства с 12.7% спрямо същия период на 2019 годинd, а общият разход е 1 486 лв. и се увеличава с 5.9% спрямо същото тримесечие на 2019 година. Това съобщиха от Националният статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (58.5%), следван от доходите от пенсии (27.7%) и от самостоятелна заетост (5.6%). Спрямо първото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 0.9 процентни пункта, а доходът от социални обезщетения и помощи - с 0.5 процентни пункта. Относителният дял на дохода от самостоятелна заетост намалява с 0.8 процентни пункта, а доходът от пенсии - с 0.2 процентни пункта

През първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.5%, а делът на дохода от натура е 0.5%.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31.0%), следвани от разходите за жилище (17.4%), данъци и социални осигуровки (14.7%) и транспорт и съобщения (11.6%)

Спрямо първото тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличава с 0.8 процентни пункта, разходите за здравеопазване - с 0.9 процентни пункта, а разходите за данъци и социални осигуровки - с 0.7 процентни пункта. Относителният дял на разходите за жилище намаляват с 0.8 процентни пункта.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2020 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2019 година. Увеличение се отчита в потреблението на зеленчуци от 10.9 на 11.9 кг, плодове от 11.1 на 11.7 кг, яйца - от 37 на 39 бр., прясно мляко от 4.1 на 4.4 кг, картофи от 6.7 на 7.0 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия от 21.0 на 20.5 килограма. Без промяна остава потреблението на сирене, зрял фасул и захар.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ