Прогноза: Заплатите в България ще се увеличат с 8% през 2020-а

Прогноза: Заплатите в България ще се увеличат с 8% през 2020-а

Прогноза: Заплатите в България ще се увеличат с 8% през 2020-а

Заплатите в България ще продължат да растат и през 2020 г. с прогнозен среден ръст от 8%. Така положителната тенденция от последните години се запазва с леко забавяне на темпа спрямо 2019 г., за която се очаква средното увеличение да достигне близо 12%. Това прогнозира в регулярния си годишен доклад за страната ни лидерът в застраховането на търговски кредити в света и у нас „Euler Hermеs“. Според анализаторите трендът е устойчив след 10,2% ръст за 2017 г. и 7,7% за 2018 г.

Ръстът на заплатите обаче няма да може да разреши задълбочаващия се проблем с недостига на работна ръка, като експертите прогнозират стагнация на пазара на труда. Експертите очакват заетостта през 2020 г. да се увеличи с едва 0,2% след очаквания ръст от 2,6% за 2019 г. Те предвиждат и още по-ниски нива на безработицата у нас след постигнатия исторически рекорд от 3,7% в третото тримесечие на 2019 г.

Благодарение на засиленото вътрешно търсене икономиката на България продължава да расте стабилно, макар и с успокоение в темповете, като актуализираната прогноза на Euler Hermes за 2019 година е за ръст на БВП от 3,7%, а за 2020 година - 3%.

„Наблюдаваме осезаем спад на капиталовите разходи, а инвестициите са се увеличили с едва 0,7% за деветмечесието на 2019 г. спрямо 5,4% за същия период на предходната година. Положителната тенденция за по-добро усвояване на европейските фондове, която наблюдавахме през 2017 и 2018 година, също изчезва от картината”, обяснява Манфред Щамер, главен анализатор икономически проучвания и оценка на риска на „Euler Hermes“.

Експертите алармират и за задълбочаващата се тенденция за забавяне на ръста на износа, като за деветмесечието той е едва 0,5%, а очакванията са да остане под 1% и за цялата 2019 г. В същото време обаче вносът се е свил още повече като очакванията за миналата година е намаление от -0,2%. Така 2019 г. ще приключи с незначително увеличение на нетния експорт от едва 0,7%.

Експертите прогнозират, че някои компании ще изпитват затруднения от натиска за вдигане на трудовите възнаграждения и липсата на работна ръка, което вече създава рискове за бизнеса.

„Отсъствието на съществена положителна динамика в износа и прогноза за лек ръст през 2020 година за някои може също да доведе до загуба на пазари. Рязкото увеличаване на заплатите, което компаниите не са успели да калкулират към клиентите си, намалява рентабилността и e един от водещите фактори за повишаване на риска от фалити в България. За трета поредна година несъстоятелностите у нас ще отбележат ръст, като за 2020 г. той ще бъде 8-10%”, предупреждават още от „Euler Hermes“.

„Натрупването на различни фактори като дисбаланса в двигателите на растеж, ситуацията на пазара на труда, както и забавянето на ръста на световната икономика и някои предупредителни сигнали при основните експортни партньори на България, би трябвало да направи компаниите по-внимателни през 2020 година”, коментира Камелия Попова, управител на „Euler Hermes“ за България. 

[[{"fid":"346842","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":739,"width":1280,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

От компанията обръщат внимание за известно повишаване на риска при основните външнотърговски партньори за българските компании – в Еврозоната, Румъния и Турция. Въпреки че в Турция се очаква лек ръст на икономиката от 2,3% за 2020 година, последиците от дълбоката рецесия още са на лице, като прогнозите са за 5% ръст на фалитите. Румънската икономика ще забави ръста си до 2,8%, а несъстоятелностите ще се увеличат с 3%. Ръст на фалитите се очакват и в две от основните експортни дестинации за България в Еврозоната – Германия и Италия, съответно с 3% и 4%.

“Все повече компании у нас търсят превенция и намаляване на риска чрез застраховането на кредитния риск. Сред причините са отчитането на динамиката на риска на средата, прогнозите за забавяне на ръста на световната икономика, както и повишаването на информираността на българския бизнес по отношение на тези услуги”, обяснява Камелия Попова и прогнозира, че тази практика ще навлиза все повече у нас.

„Освен заради разумното обезпечаване на сделки, интересът към този тип застраховки нараства и заради увеличаване на доверието в компанията при осигуряване на кредитиране”, допълва тя и дава за пример „Euler Hermes“ в България, която за последните три години утроява стойността на издадените застрахователни полици за български компании, а общата експозиция към тях вече е 1,4 млрд. евро. 

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ