Северозападът беден, но осигуреността на жилища е над средната за страната

Северозападът беден, но осигуреността на жилища е над средната за страната

В Северозападния район на България осигуреността с жилища е 676 на 1000 души от населението - по-голяма от средната за страната. Това сочи анализ на Националния статистически институт /НСИ/ за 2017 година, предоставен на БТА от Териториалното статистическо бюро /ТСБ/ "Северозапад" в Плевен.

Според данните осигуреността с жилища на 1000 души от населението средно за страната е 561.

В Северозападния район област Видин е с най-голяма осигуреност с жилища на 1 000 души - 779, следвана от област Ловеч - 747. За най-голямата по население област Плевен, има осигуреност с жилища 600 на 1000 души.

Броят на жилищата в Плевен се увеличава спрямо предходната година

Данните от статистиката показват, че броят на жилищата в област Плевен към 31 декември 2017 година е бил 146 479. В градовете се намират 60.2 на сто от всички жилища в региона, а в селата - 39.8 на сто. Спрямо предходната година броят на жилищата в областта се е увеличил с 0.04 на сто /59 жилища/.

Структурата на жилищата според броя на стаите се запазва на нивото от 2016 година, уточняват експертите.

Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи, съответно 29.2 на сто и 35.2 на сто, следвани от жилищата с четири стаи - 18.4 на сто. Най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - едва 4 на сто. Едностайните жилища са 7 на сто от всички жилища в областта.

Общата полезна площ на жилищата в Плевен е по-малко в сравнение с 2016 година

В градовете на Плевенска област е най-висок относителният дял на двустайните жилища - 37.4 на сто, а в селата на тристайните жилища - 39.2 на сто.

Населеността на жилищата се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище. За региона на Плевен този показател е 1.7 лица, както за 2016 г., така и за 2017 година. В градовете живеят средно 1.8 лица в едно жилище, а в селата малко по-малко - 1.4 лица.

Общата полезна площ на жилищата в Плевенска област е 7 980 хил. кв. м или тя е с 26.2 на сто по-малко в сравнение с 2016 година. Средната полезна площ на едно жилище в е 73.8 кв. м, като в градовете е 73.9 кв. м, а в селата - 73.8 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Плевен е по-голяма с близо два квадратни места от средното за страната. За региона този показател е 32.7 кв. м, докато средната за страната - 31.1 кв. метра, показват данните на НСИ.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ