България

Политика

|

Общество

|

Варненският технически университет подготвя кадри за професиите на бъдещето

Варненският технически университет подготвя кадри за професиите на бъдещето

Образованието е един от основните фактори, играещи роля при намирането на работа, особено в IT средите, където знанията, научени днес, след половин година вече могат да са остарели. Редица висши учебни задевения вече обръщат по-голямо внимание и на практическото обучение като в това отношение Варненският технически университет може да се похвали с редица постижения. Едно от тях е лабораторията по киберсигурност, открита преди няколко месеца. Там студентите решават казуси от практиката, а в обучението им се включват и представители на бизнеса, с дългогодишен опит в сферата на киберсигурността.

Университетът може да се похвали и с редица спечелени проекти, като този за модернизиране на обучението в рамките на 2 млн. лв., благодарение на който у нас ще стартират четири модерни образователни програми -  "Интелигентни транспортни системи", "Smart Cities", "Интелигентно производство на електрическа енергия" и "Интелигентни системи за дома, офиса и медицината". Освен че ще отвори вратите на младите български специалисти към престижна професионална реализация, от университета се надяват, че те ще привлекат вниманието и на чужди студенти, които искат да се образоват у нас.

Към постиженията на ТУ-Варна могат да се добавят и редица спечелени проекти. Сред тях попада научно-изследователският проект, благодарение на който ще се направи цифров двойник на Варненския залив и плавателните канали, който ще окаже пряко икономическо въздействие върху работата на пристанището и плавателния трафик в района. За всичко това днес разговаряме с ректора на Варненския технически университет проф. д-р инж. Венцислав Вълчев. Ето какво още сподели той за читателите на "Мениджър нюз". 

- Проф. Вълчев, през есента Варненският технически университет стартира проект за 2 млн. лв. за модернизиране на обучението. Кога студентите ще могат реално да се обучават по програми като "Smart Cities", "Интелигентно производство на електрическа енергия", "Интелигентни системи за дома, офиса и медицината" или "Изкуствен интелект"? 

- Един от важните стратегически приоритети в работата на ръководството на Технически университет - Варна е да съдейства за нарастване проектния капацитет и проектната активност на академичния състав. Екип под мое ръководство разработи успешен проект в процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища". Привлечени са приблизително 2 млн. лв. за модернизация на учебното съдържание и на образователната инфраструктура в ТУ – Варна посредством цифрова трансформация на образованието.

В плана за реализацията на проекта е предвидено през септември 2022г. да стартира нова бакалавърска програма - "Интелигентни транспортни системи" и три магистърски програми "Smart Cities", "Интелигентно производство на електрическа енергия" и "Интелигентни системи за дома, офиса и медицината", всичките с интердисциплинарен характер и с приоритетно търсене на пазара на труда.  

- В България има огромен недостиг на инженери с такива специалности на пазара на труда. Ще помага ли университетът в намирането на работа у нас на тези млади специалисти? Ще могат ли чужди студенти да се възползват от обучението у нас чрез програмата "Еразъм+" или все още е рано да се правят такива уточнения?

- Обучението по тези програми ще допринесе за развитието на град Варна, като "град на знанието" и за дигитализацията на регионалната ни икономика. Представители на бизнеса от различни сектори на икономиката ще участват активно при разработването на учебната документация, а в последствие част от тях ще бъдат включени и като преподаватели в обучението по новите програми.

Университетът ни партнира на Община Варна при реализирането на проекта за изграждането и функционирането на новата индустриална зона в Аксаково, осигурявайки квалифицирани специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии, интелигентния транспорт, цифровизацията и др. В новите образователни програми ще се подготвят кадри за атрактивни професии на бъдещето, което сме убедени, че ще предизвика интереса на студенти от университети в чужбина. 

- Научен екип от университета спечели научно-изследователски проект, финансиран с евросредства, чиято цел е да се направи цифров двойник на Варненския залив и плавателните канали. Какъв ще бъде ефектът от реализирането му за плавателния трафик? Каква ще е ползата от проекта за пристанището и акостиращите кораби в района? 

- Научен екип на Технически университет – Варна, с ръководител проф. Тодор Ганчев участва активно в международен консорциум, който разработи научноизследователски проект по Европейската програма Horizon 2020 и ще получи финансиране в размер на 19 млн. еврo. Дейностите по проекта са насочени към разработване на цифров двойник на световния океан, позволяващ едновременна комуникация със системи и модели от реалния свят. 

В проекта са заделени 1.5 млн. лв. за създаване на цифров двойник на Варненския залив и плавателните канали, свързващи го с Варненското езеро. В тази връзка, ТУ-Варна ще получи над 800 хил. лв. за създаване на: 

•    компютърни модели на процесите във Варненския залив;
•    нови технологични прототипи, използващи елементи на изкуствен интелект, които да подпомогнат навигацията на корабите при неблагоприятни метеорологични условия.  

Партньори при реализацията на тази амбициозна цел са: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", което ще инсталира и валидира технологичните прототипи и НИМХ - БАН, който ще подпомогне събирането на данни и моделирането на динамиката на метеорологичните условия във Варненския залив. Реализацията на проекта ще доведе до измерим икономически ефект за град Варна, в резултат на съкращаването на времето, през което корабите изчакват благоприятни условия за преминаване през плавателните канали. 

- Пандемията ускори дигитализацията в обучението, на работните места, както и в банковите плащания. Този процес обаче често застрашава сигурността на данните ни в интернет. В тази посока разрешават ли реални казуси студентите Ви в Лабораторията по киберсигурност? 

- Миналата есен стартира нова за ТУ – Варна и актуална за нуждите на икономиката ни магистърска програма "Киберсигурност". За целта беше изградена лаборатория по киберсигурност, която бе оборудвана с модерна апаратура, дарение от мениджъра на фирма "АРДЕС" ООД – инж. Димитър Димитров. В обучението на студентите се включват и представители на бизнеса, с дългогодишен опит в сферата на киберсигурността. Учебният план, по който се извършва учебния процес е съобразен с добрите практики на водещите в областта университети по света. Значителен дял от учебните занятия имат практически характер, на които студентите решават казуси от стопанската практика.  

Добри възможности в тази посока, както и възможности за успешна реализация на студентите от тази магистърска програма ще осигури установеното партньорство с  Digital Development Center на KBC Group и неговият генерален мениджър за България – г-н Тодор Петков. Основната дейност на тази фирма е изпълнение на IT проекти в подкрепа на банковите и застрахователни дружества от KBC Group. Първоначалните планове до края на годината включват разкриването на 100 работни позиции в сектора във Варна, като дипломантите от ИТ специалностите на ТУ – Варна ще бъдат най-търсени.  

- Технически университет-Варна тази година участва с три отбора в Републиканската студентска олимпиада по програмиране. Как се представиха студентите? 

- Студентите от ИТ специалностите в ТУ – Варна се отличават с висока степен на креативност, нестандартно мислене и интерес в областта на програмирането. Наши отбори по програмиране традиционно участват и печелят призови места на Републиканската студентска олимпиада по програмиране. И тази година нашите участници се представиха отлично и заеха достойното четвърто място на 23-ото издание на олимпиадата. Зад техните успехи стои екип от опитни преподаватели, които подготвят и мотивират своите студенти за успеха. 

- В средата на май се проведе и Национална студентска олимпиада по математика. Как се представиха вашите възпитаници? 

- Гордеем се и с нашите студенти математици. ТУ-Варна спечели I-во място в отборното класиране на провелата се през месец май Национална студентска олимпиада по математика (НСОМ), 2021 г. и първо място в класирането по университети в група Б (природни и технически науки, сигурност и отбрана). Това е най-големият успех, постиган досега в историята на участията на ТУ-Варна в тази олимпиадата. Поздравявам нашия отбор с трудната, но безапелационна победа! Пожелавам им още много бъдещи успехи! 

"Мениджър нюз"