България

Политика

|

Общество

|

Преговарящите по темата "Екология" предлагат да има вицепремиер по климатичните промени

Преговарящите по темата "Екология" предлагат да има вицепремиер по климатичните промени

По-високи санкции за индустриално замърсяване, спешен преглед на състоянието на язовирите до края на годината и разширяване на националната система за мониторинг на качеството на въздуха. Около тези предложения се обединиха преговарящите експерти за бъдещо коалиционно споразумение в сектор "Екология". Сред предложенията по време на консултациите са още създаване на постовете вицепремиер по климатични промени и екологичен омбудсман, както и въвеждане на ефективен механизъм за премахване на изоставените строежи.

"Продължаваме Промяната" предложи създаване на работещ механизъм за премахване на изоставените строежи и поставят акцент върху проблема със застрояването на Черноморието. Сред приоритетите, представени от партията, са още оценка на състоянието на екосистемите, преустановяване на използването на пластмаса в държавната администрация, електрифициране на транспорта, зелена мобилност и стимулиране на споделеното пътуване. ПП подкрепя идеята за подмяна на автопарка и закупуване на повече електромобили.

"Може да помислим заедно за по-високи данъци и такси за мощните автомобили", заяви съпредседателят на формацията Кирил Петков.  Той посочи още, че трябва да се прецизират изискванията за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, а администрацията да бъде в услуга на бизнеса, за да се избегне възможността за корупционни практики.

По отношение на нерегламентираното изгаряне на отпадъци от ПП настояват за засилване на контрола и налагане по-строги санкции за нарушителите. Експертите в партията виждат проблеми и в сектора с водните ресурси, като настояват за управление на отпадъчните води и подсигуряване на чиста питейна вода за всички граждани.

От "Продължаваме Промяната" виждат възможност в бъдещото редовно правителство да има вицепремиер по климатичните промени.  

ВиК системата трябва да се подобри, за да се спре загубата на водата, смятат от "Има такъв народ". От партията се обявиха и за спешни мерки за мониторинг на качеството за въздуха, както и за регулаторни мерки и стимули за транспорта и енергетиката по отношение на замърсяването. Електрификация на обществения транспорт е важен приоритет за ИТН, като сред мерките, които предлагат са поетапната замяна на стари печки и облекчени процедури за инсталиране на индивидуални ВЕИ-та. 

По отношение на управлението на отпадъците от формацията се застъпват зад идеята за рекултивация на вече съществуващи или несъответстващи със законодателството депа. Нещо повече, според ИТН методиката за "такса смет" трябва да е на принципа "замърсителят плаща".

ИТН подкрепя идеята за вицепремиер по климатичните промени. Те очакват да има и съвет по климата, в който да участват политици и експерти. От партията предлагат приходите от продажби на квоти за емисии на парникови газове да остават в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ и да се използват изцяло за мерки за климата. ИТН предложи и пълна ревизия на управлението на оперативните програми в сектор "Екология". 

"Демократична България" подкрепя идеите за промяна на методиката за "такса смет" и за създаването на поста вицепремиер по климатичните промени в следващия редовен кабинет. Тома Биков представи идеята за създаване на институцията "екологичен омбудсман", избиран от Народното събрание. И добави, че трябва да се подобри и управлението на защитените зони - "Натура 2000". Промяна в правилника на МВР за зоополиция е друго искане на ДБ. 

От партията искат да се развие система за бързо разполагане на временни станции чрез дронове, които да проверят сигналите за замърсяване на въздуха. Освен осигуряване на публичен достъп до данните за измерване качеството на въздуха, от ДБ искат авишаване на санкциите за източниците на замърсяване, спиране на практиката да се раздават дърва за огрев за семействата, както и стимулиране на използването на възобноваеми енергийни източници.

По отношение на управлението на водите, от формацията предлагат до края на годината да се направи преглед на състоянието на язовирите, за да не се допуснат събития като тези в село Бисер или в кв. "Аспарухово" във Варна. От "Демократична България" са против създаването на инсинератор в София. Предлагат също мерки за подобряване управлението на отпадъци, както и да се проучат възможностите за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ "Марица изток 2".

БСП предлага ревизия на Закона за управление на отпадъците, с която да се въведат стимули за разделно събиране на отпадъци и за рециклиране. От Левицата са на мнение, че водещ трябва да е принципът "замърсителят плаща".

Сред идеите им са още създаване на екоиндустриални паркове и подмяна на автопарка на държавните институции с цел екосъобразност. БСП представи и предложението си за самостоятелно министерство за климата. 

БСП предлага преразглеждане на дейността на ВиК холдинга и държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовири". 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ